Vaboles skola gaida nākamos pirmklasniekus

AKTUĀLI

Nav aiz kalniem jaunais mācību gads, kad vecākiem būs jālemj, kurā skolā sūtīt savus pirmklasniekus. Novada skolēniem ir iespēja mācīties savas dzīvesvietas tuvumā, izvēloties kādu no Augšdaugavas novada izglītības iestādēm. Viena no tām ir Vaboles pamatskola, kas atrodas gleznainā vietā grāfu Plāteru parkā. Pašlaik skolā mācās 102 skolēni, ir arī divas pirmsskolas grupas, kurās uzņem bērnus no 2 gadu vecuma.

Pašlaik visā valstī pašvaldības cīnās par mazo lauku skolu saglabāšanu un vēlas pierādīt ministrijas ierēdņiem, ka izglītības kvalitātes ziņā tās var  konkurēt ar lielajām skolām. Vaboles pamatskolas direktores vietniece mācību un audzināšanas darbā Ingrīda Litiņa uzsver, ka skolā stundas vada izcili pedagogi, kas mācās, pilnveidojas un ir gatavi visam jaunajam, aktīvi iesaista bērnus konkursos un projektos. “Skola ir nodrošināta ar dažādiem tehniskajiem līdzekļiem, gandrīz katrā klasē ir interaktīva tāfele, mums ir datu kameras, ļoti daudz datoru, ir planšetdatori, ko skolēni izmanto gandrīz katrā stundā.”

Tieši mazajās lauku skolās ir iespēja daudz vairāk veltīt uzmanības katram skolēnam individuāli, stundas laikā skolotājs pienāk klāt katram, paskaidro mācību vielu. Pēc stundām skolotāji piedāvā konsultācijas dažādos priekšmetus, lai skolēniem būtu iespēja mācīties papildus un uzlabot sekmes.

“Mēs esam lepni ar to, ka skolēni startē augstākajās mācību iestādēs un gandrīz visi vienas klases skolēni iestājas. Tagad, kad esam pamatskola, ļoti ceram, ka skolēni pēc 9. klases būs lieliski citu vidusskolu un ģimnāziju skolēni,” saka Ingrīda Litiņa.

Plaša interešu izglītība

Vaboles skola piedāvā ļoti plašas interešu izglītības iespējas. Te darbojas visdažādākie pulciņi – trīs deju kolektīvi, popgrupa, folkloras kopa, robotikas pulciņš, vides pulciņš, sporta pulciņš, gaidu un jaunsargu pulciņi, akrobātikas pulciņš pirmsskolas vecuma bērniem, kā arī Špoģu mūzikas un mākslas skolas filiāle, kur bērni var iegūt izglītības dokumentu mākslas programmā.

Lai arī ik dienu ir diezgan liels mācību stundu apjoms, jaunieši labprāt dodas apmeklēt pulciņus. Daudzi izvēlas vairākus pulciņus, jo interešu loks ir ļoti plašs.

Jau otru gadu skolā darbojas robotikas pulciņš, kur skolotāja Aleksandra Mickeviča vadībā jaunieši mācās veidot un vadīt robotus. Sākuši ar vienkāršākiem robotiem, bet pamazām apgūst sarežģītākus modeļus, gatavojoties startēt arī kādā no robotikas čempionātiem, kas notiek Latvijā. 

Robotikas pulciņā aktīvi piedalās gan puiši, gan meitenes. Jaunieši uzskata, ka šīs zināšanas viņiem noteikti noderēs dzīvē. Daudzi jaunieši jau strādā paši pie saviem projektiem, konstruē savus robotus. Skolniece Emīlija Mazpreciniece izveidojusi savu pirmo robotu, kurš prot veikt dažādas komandas. Meitene nākotnē plāno kļūt par programmētāju un domā, ka zināšanas varēs izmantot spēļu veidošanā un programmēšanā.

Skolotājs uzskata, ka gūtās zināšanas bērniem lieti noderēs nākotnē, piemēram, strādājot metālapstrādē ar dažādiem programmējamiem darbgaldiem, kā arī citās profesijās. “Mums visapkārt ir roboti, putekļu sūcēji, viedtālruņi, datori, automašīnas, pa lielam tie paši roboti, arī fotoaparāts un videokamera, var nosaukt par robotiem,” saka skolotājs.

No pirmās klases bērniem ir iespēja apmeklēt vides izglītības pulciņu, lai tuvāk iepazītu dabu un mācītos to saudzēt. Skolotājs Artūrs Kārkliņš ar bērniem dodas dabā, mācās vērot detaļas, pievērst uzmanību sīkumiem, cenšas raisīt interesi par dabu.

Tajā brīdī, kad mēs iemācamies pievērst kaut kam uzmanību, mēs vairs neesam vienaldzīgi, mēs domājam, ko patērējam paši, domājam, ko mēs ēdam,” saka skolotājs.  

Sports, deja un dziesma

Rūpēs par bērnu fizisko veselību notiek sporta pulciņš, dodot iespēju jauniešiem vairāk kustēties un norūdīties. Skolotājs Artūrs Kārkliņš uzskata, ka sporta stundu kopumā skolā ir par maz, bērni mūsdienās ir ļoti mazkustīgi bērni, tāpēc der papildus izkustēties, pie viena mācīties arī par veselīgu dzīvesveidu.  

Izkustēties bērniem ir iespēja, arī iesaistoties deju kolektīvā. Vaboles pamatskolā tādi ir veseli trīs. Jau septiņus gadus deju kolektīvus vada skolotāja Ināra Podniece, kolektīvi piedalījušies deju skatēs un dažādos pasākumos. 

Arī covid pandēmijas laikā jaunieši turpināja dejot attālināti, šādā formātā piedalījās skolēnu dziesmu un deju svētkos “Saule vija zelta rotu” un ieguva atzinības. Tuvojoties skolēnu dziesmu un deju svētkiem, jāgatavojas skatei. Daudzi jaunieši dejo kopš 1. klases un atzīst, ka prieku sagādā gan tautas tērpa valkāšana, gan dalība dažādos pasākumos.

“Mums nav tikai skatuviska deja, ir sportiņš, dažādas spēles, rotaļas. Protams, vajag parādīt, ka protam dejot uz skatuves. Taču mēs dejojam savam priekam, savam skaistumam, visi esam kļuvuši smaidīgāki, draudzīgāki, viens otru uzklausām,” saka skolotāja.

Ar prieku bērni iesaistās arī folkloras kopā, apgūst tradicionālās dziedāšanas mākslu, spēlē tautas mūzikas instrumentus. Turklāt šogad ir negaidīti liela interese, tāpēc nācis izveidot pat divas grupas.

“Mēs kopā svinam gadskārtas svētkus, mācamies dažādas dziesmas, dejas, apgūstam arī dažādas seno amatu prasmes. Katru gadu folkloras kopa  piedalās skatē, lai var tikt tālāk uz festivālu “Pulkā ejam, pulkā teku,” saka folkloras kopas vadītāja Sintija Giptere. Skate notiks jau aprīlī, turklāt atsevišķi tiks gatavoti bērni solo konkursam un stāstnieki anekdošu konkursam.  

Topošie valsts aizstāvji

Vaboles pamatskola ir viena no retajām skolām Latvijā, kur aktīvi rosās gaidu pulciņš. Vaboles 45. gaidu vienībā pašlaik aktīvi darbojas septiņas meitenes, kuras ir nodevušas gaidu solījumu.

Katru dienu meitenes apņemas paveikt kādu labu darbu, kā atgādinājums par to ir kaklautā iesiets mezgliņš. Gaidas cenšas palīdzēt apkārtējiem, dodas pārgājienos un iesaistās labdarībā, palīdzot dzīvnieku patversmes iemītniekiem. Notiek arī nodarbības skolā, kur meitenes apgūst morzas ābeci, veselīga uztura pamatus un citas interesantas lietas. Kādā nodarbībā meitenes veidoja kolāžu, atspoguļojot tajā savas asociācijas ar gaidu kustību.

Gaidu pulciņa vadītāja Zane Ozola atzīst, ka gaidu kustība ļauj meitenēm labāk iepazīt sevi, māca disciplīnu, cieņu pret apkārtējiem cilvēkiem un vidi

“Mēs savā pulkā vienmēr uzņemsim visas meitenes, kuras izrādīs iniciatīvu un vēlēsies darboties. Viss ir atkarīgs no tevis, vai tev ir vēlme darboties un darīt,” aicina Zane Ozola.  

Vairāk nekā 15 gadus Vaboles skolā notiek arī jaunsardzes nodarbības, kuru laikā bērni mācās būt disciplinēti, apgūst daudzas dzīvei noderīgas iemaņas, piedalās militārās parādēs un nometnēs. Pašlaik jaunsardzē darbojas gandrīz 20 dažāda vecuma jaunieši, kuri militāro mācību laika mācās rīkoties ar ieročiem, orientēties, sporto, dodas pārgājienos un ekskursijās.

“Tas noder arī dzīvē, mēs mācam sniegt pirmo medicīnisko palīdzību, kā uzvesties kaut kādās ārkārtas situācijās, piemēram, ja ir plūdi vai dabas piesārņojums. Kad viņi izglītoti, visu zina, viņiem dzīvē pašiem būs vieglāk,” saka instruktors Andris Dudelis.

Direktores vietniece Ingrīda Litiņa aicina vecākus izvēlēties saviem bērniem Vaboles pamatskolu, kas atrodas gleznainā vietā Vaboles parkā: “Mēs aicinām uz gaišām, siltām, izremontētām telpām, pie labiem, zinošiem skolotājiem, uz mazām klasēm. Aicinām uz labestību, sirsnību un labu atmosfēru skolā!”

Teksts, foto: Inese Minova

Sveicam Starptautiskajā sieviešu dienā!