Vaboles parkā atjaunots tiltiņš pār Aukstiņas upīti

AKTUĀLI

Jau otro gadu septembris Vabolē pagāja parka sakopšanas zīmē, jo turpinājās darbs pie Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) projekta „PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS LATVIJAS SIMTGADEI” ar moto: „Kopā nākotnes mežam!” aktivitāšu realizācijas.

Parks veidots kā ainavu jeb angļu stila grāfu Plāteru-Zībergu pusmuižas parks (19. gs.). Parka platība – 7,0762 ha, t.sk. divi dīķi. Parka teritorijā atrodama 53 koku un krūmu taksoni (sugas, pasugas, varietātes un šķirnes) – gan vietējās, gan svešzemju. Te ir daudz ošu, ozolu, liepu, vītolu, gobu, melnalkšņu un ievu. Parka centrā ir lapegļu audze. Austrumu daļā atrodas liepu aleja. Parka lepnums ir Lielais ozols. Dendroloģisks retums ir Moltkes liepa, kas reti sastopama Latvijas parkos. Pie viena no parka dīķiem atrodas atpūtas laukums ar ugunskura vietu un āra kamīnu, kur ziemā notiek tradicionālais folkloras pasākums „Aizgavenī cīmūs braucu”, vasarā- ielīgošana. Parkā atrodas arī pasākumu laukums ar ugunskura vietu un skatītāju soliņiem, kur kopš 1993.gada notiek Vasarsvētku sadancis, kas laika gaitā kļuvis par Daugavpils novada tautas deju kolektīvu lielākajiem svētkiem. Ikdienā pa parka celiņiem no Vaboles vidusskolas pamatēkas uz sākumskolas ēku pārvietojas skolēni un darbinieki. Parku iecienījusi arī tūristi, t.sk. Skrindu dzimtas muzeja apmeklētāji.

Atbalstītā LPS projekta ietvaros 2016.gadā Vaboles parka ainaviskās vērtības saglabāšanai jau veikta stādījumu atjaunošana. Vaboles pagasta pārvaldes darbinieki, Vaboles vidusskolas skolēni un jaunieši iestādīja 14 sugu un šķirņu 105 dekoratīvos kokus un krūmus.

Savukārt šogad tika atjaunots tiltiņš pār Aukstiņas upīti, šādi uzlabojot parka ainavisko vērtību un nodrošinot drošāku pārvietošanos. Minētajam mērķim saņemts LPS projekta atbalsts 500 eiro apmērā.

Projekta aktivitātēs cītīgi piedalījās Vaboles vidusskolas skolēni, kuri bioloģijas skolotājas Marutas Kurigas vadībā iepazinās ar parka dabas retumiem un objektiem no viņas fotokloekcijas,  ko pēc tam pētija dabā akcijā „Izzini Vaboles parku”.

Aina Pabērza Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja   

Aicinām pieteikt brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2017”