Vaboles pagasta etnogrāfiskais ansamblis „Vabaļis” īsteno VKKF atbalstīto projektu

AKTUĀLI

Vaboles pagasta etnogrāfiskais ansamblis „Vabaļis” īsteno VKKF atbalstīto projektu ””Kolhoza laiku” (1946.-1985.) folkloras dokumentēšana Dienvidlatgalē”. Etnogrāfiskais ansamblis „Vabaļis” ir uzsācis  strādāt pie VKKF atbalstītā projekta  ””Kolhoza laiku” (1946.-1985.) folkloras dokumentēšana Dienvidlatgalē” realizēšanas.

Ansambļa savāktais folkloras mantojums jau iemūžināts divos CD: 2013.gadā ar VKKF atbalstu tika izdots etnogrāfiskā ansambļa „Vabaļis” albums „Pa celeņu...”, bet 2014.gadā Dienvidlatgales garīgie dziedājumi albumā „Lobais reits”.

Tika apkopoti materiāli arī par padomju folkloristiku, kas ir maz pētīta, kam nav vēl nostabilizējusies vienota terminoloģija, varbūt tās var saukt par jaunajām tautasdziesmām. Vairums no ansambļa dalībniecēm padomju laikos ir nodzīvojušas savas dzīves lielāko daļu. Tā sauktie „kolhozu laiki” bija etnogrāfiskā ansambļa dalībnieču jaunībā un pēc lielāka laika nogriežņa radās doma savāktos materiālus popularizēt, nopietnas lietas  izstāstīt  un izdziedāt ar jokiem un veselīgu ironiju cauri visām dzīves grūtībām. Lai veiktais darbs nezustu līdz ar teicējām, lai to saglabātu un popularizētu, radās iecere veikt savākto dziesmu un mutvārdu mantojuma ierakstu. Nepieciešamību veikt kvalitatīvu ierakstu noteica apstāklis, ka Latviešu folkloras krātuvē nav gandrīz atrodamas kolhoza dziesmas, kas papildinās tautisko elementu ar kvalitatīvu materiālu. Kvalitatīvs, ar profesionālas aparatūras palīdzību veikts ieraksts ir paliekoša, kultūrvēsturiska vērtība, kam ir īpaša nozīme novada identitātes saglabāšanā un materiāls zinātniskiem pētījumiem. Tika uzrakstīts projekts ””Kolhoza laiku” (1946.-1985.) folkloras dokumentēšana Dienvidlatgalē” un iesniegts Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursam tradicionālajā kultūras nozarē. Valsts kultūrkapitāla fonds atbalstīja un piešķīra finansējumu projekta īstenošanai.

12.jūlijā etnogrāfiskā ansambļa „Vabaļis” dalībnieces kopā ar savu vadītāju Ivetu Skrindu pulcējās  Vaboles pagasta kultūras namā, lai ierakstītu  savākto dziesmu un mutvārdu mantojumu. Folkloras materiāla audioierakstu veica Edgars Skrāģis, konsultēja tautas mūzikas speciālists Artūrs Uškāns.

Nākamajā gadā projekta radošā grupa gatavojas turpināt darbu un apkopoto folkloras materiālu izdot CD.

Informāciju sagatavoja: Projekta vadītāja Vija Pabērze

A/s “Latgales Bekons” konstatēts Āfrikas cūku mēris