Vaboles pagasta amatierteātris piedalījās XIV Latvijas amatierteātru salidojumā

AKTUĀLI

Vaboles pagasta amatierteātris “Nagaidama prīca” laikā no 2019.gada 19.līdz 21.jūlijam piedalījās XIV Latvijas amatierteātru salidojumā, kas norisinājās  Alūksnē,  pulcējot kopā ap 1800 dalībnieku no 115 amatierteātriem. Salidojumā uz dažādām Alūksnes pilsētas un novada skatuvēm bija iespēja redzēt Latvijas amatierteātru labākās izrādes – atšķirīgas pēc žanra, formas, attēlotā laikmeta, kā arī izteiksmes līdzekļu izvēles.

Par salidojuma  moto izvēlēts “Spoguļo!”, atsaucoties uz  latviešu teātra tēva Ādolfa Alunāna savulaik trāpīgi teikto: “Dažs prasīs: kas tad nu īsi teāteris ir? Es še ar šo līdzību atbildēšu: teāteris ir kā spieģelis, kurā mēs paši savus labus un nelabus darbus, savas prieku, kā bēdu dienas, ar vārdu sakot, savu dzīvošanu redzam. ”

XIV Latvijas amatierteātru salidojuma svinīga atklāšana notika piektdien, 19. jūlijā, Tempļakalna pakājē. Alūksnes ezers pārtapa par skatuvi, kur varēja vērot vēsturisku stāstu par teātra attīstību pasaulē, ko palīdzēja izstāstīt dažādi ūdens transportlīdzekļi, sākot no koka laivām un beidzot ar vikingu kuģi. Klātesošie amatierteātru režisori kopīgi iededzināja simboliskās svētku lāpas.

20. jūlijā krāšņā svētku gājienā, kas aizvijās pa Alūksnes ielām, teātri parādīja savu izdomu, pārsteidza ar košiem tērpiem un improvizētiem  uzvedumiem. Amatierteātris “Nagaidama prīca” priecēja gājiena vērotājus ar dziesmām un melodijām no savām izrādēm. Gājiens noslēdzās Pilssalā, kur notika Godēšanas pasākums “… ja reiz satiksi to, sauksi par savējo” un aktieru sadziedāšanās. Ienākot estrādē, katram kolektīvam bija STOP kadrs: teātra spoguļošanās mirklis uz skatuves. Gājiena kārtība veidota, rūpīgi iepazīstoties ar  katra teātra pastāvēšanas ilgumu. Teātri, kuri nesen sākuši savu radošo ceļu, bija pirmie, kas ieradās Alūksnes estrādē, lai pēc tam ar gavilēm sveiktu aizvien senākus un ilggadīgākus kolektīvus. „Nagaidama prīca”  amplitūdā starp jaunāko (šogad izveidoto) Iecavas komēdijteātri  un 148 gadus veco Valkas pilsētas ar saviem 53 pastāvēšanas gadiem gājienā atradās cienījamā 84.vietā.

Lai gan amatierteātri ir arī Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dalībnieki, tik plaša kopā būšana tikai un vienīgi teātra spēlētājiem notiek reizi piecos gados. Vaboles pagasta amatierteātrim “Nagaidama prīca ” šie bija piektie  Latvijas amatierteātru svētki.

FOTOGALERIJA

Saudzē savu ezeru – nepiesārņo dzīves avotu