Uzņemšana Špoģu Mūzikas un mākslas skolā

AKTUĀLI

Špoģu Mūzikas un mākslas skola uzsāk izglītojamo uzņemšanu 2024./2025. mācību gadam.

Skola piedāvā izglītojamajiem mācības šādās profesionālās ievirzes programmās:

Špoģos:

 • Vizuāli plastiskā māksla no 7 gadu vecuma;
 • Klavierspēle no 7 gadu vecuma;
 • Akordeona spēle no 7 gadu vecuma;
 • Kokles spēle no 7 gadu vecuma;
 • Vokālās mūzikas – kora klase no 7 gadu vecuma.

Kalupes mācību punktā:

 • Vizuāli plastiskā māksla no 7 gadu vecuma;
 • Klavierspēle no 7 gadu vecuma;
 • Akordeona spēle no 7 gadu vecuma.

Vaboles mācību punktā:

 • Vizuāli plastiskā māksla no 7 gadu vecuma.

Kalkūnes mācību punktā:

 • Vizuāli plastiskā māksla no 7 gadu vecuma;
 • Klavierspēle no 7 gadu vecuma;
 • Akordeona spēle no 7 gadu vecuma.

Iesniedzamie dokumenti:

Papildus informācija pa tālruni 654 52306, mob. tālruni 26414622 vai skolas e-pastu spogimms@viski.lv

Piesakies veidošanas darbnīcām Medumos