Uzņemšana Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā

Bebrenes pagasts

Augšdaugavas novada pašvaldībai piešķirs 523 318 eiro pavasara palu izdevumu segšanai