Uzņēmējus aicina pieteikties semināriem par aktuālajām uzņēmējdarbības tēmām

AKTUĀLI

Novembrī Latgales reģiona uzņēmēji, to pārstāvji, ka arī topošie uzņēmēji tiek aicināti piedalīties 4 semināros, kas tiek organizēti ar mērķi stiprināt uzņēmumu operacionālo kapacitāti par uzņēmējdarbības aktuālajiem jautājumiem. Seminārus organizē Latgales plānošanas reģions projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā”(akronīms: UAP Latgale) ietvaros.

Semināru ietvaros paredzēts sniegt aktuālāko informāciju un zināšanas par dažādām uzņēmējdarbības tēmām un rīkiem, kā piemēram, digitālā mārketinga un jauno biznesa formu jomā.

Interesenti tiek aicināti pieteikties sekojošiem semināriem, aizpildot reģistrēšanās anketu ej.uz/SeminariUznemejiem:

- 04.11.2021. "Sociālie tīkli un digitālais mārketings" (no plkst. 13.00 līdz 16.00);

- 05.11.2021. "Mūsdienīga uzņēmēja profils un investoru piesaiste" (no plkst. 13.00 līdz 16.00);

- 12.11.2021. "Eksporta tirgus" (no plkst. 10.00 līdz 13.00);

- 16.11.2021. "Biznesa modeļi un jaunās biznesa formas pasaulē (no plkst. 10.00 līdz 13.00).

Semināri notiks tiešsaistē Zoom platformā. Interesentiem ir iespēja pieteikties vienam, vairākiem vai visiem semināriem!

Links uz katru konkrēto semināru tiks nosūtīts uz reģistrācijas formā norādīto e-pastu pēc pieteikuma saņemšanas. Visiem dalībniekiem būs iespēja saņemt lektora parakstītus apliecinājumus par dalību seminārā 3 h apjomā.

Semināri tiek rīkoti Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai! #EEANorwayGrantsLatvia

Fotokonkurss "Kas ir Latvija?"