Uzliesmojis cūku mēris. Aicina būt piesardzīgiem arī Augšdaugavas novadā

AKTUĀLI

Jau četrās mājas cūku novietnēs Latvijā ir konstatēts Āfrikas cūku mēra (ĀCM) uzliesmojums. Pirmais uzliesmojums tika konstatēts 27. jūnijā Gulbenes novadā, divi 14. un 15. jūlijā Madonas novadā, bet pēdējais gadījums konstatēts 17. jūlijā Krāslavas novada Robežnieku pagastā.

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) slimības skartajās novietnēs veic slimības apkarošanas un ierobežošanas pasākumus un epidemioloģisko izmeklēšanu. Lai likvidētu uzliesmojuma perēkli un nepieļautu slimības tālāku izplatīšanos, visas novietnē esošās cūkas tiks likvidētas.

Ap ĀCM skarto novietni noteikta karantīnas zona. Šajā teritorijā esošajās novietnēs PVD pastiprināti pārbaudīs cūku veselības stāvokli un biodrošības prasību ievērošanu.  Cūku novietnēm, kas atrodas karantīnas zonā, aizliegts pārvietot cūkas no saimniecības uz saimniecību, kā arī izvest cūkas un cūkgaļu ārpus šīs zonas.

Lielākais drauds mājas cūku veselībai ir ar ĀCM inficējušās meža cūkas. Meža cūku populācija Latvijā ir strauji atjaunojusies un vīruss plaši izplatās jauno meža cūku baros. Likumsakarīgi, apkārtējā vidē – mežos, pļavās un laukos cirkulē ĀCM vīruss.

Vienīgais, kas var pasargāt mājas cūkas no saslimšanas ar šo nāvējošo vīrusu, ir stingra biodrošības ievērošana novietnē:

  • pie ieejas cūku novietnē jānomaina apavi un jāveic apavu dezinfekciju;
  • darba rīkus, ķerras, spaiņus un citu aprīkojumu, kas tiek izmantots kūtī, nedrīkst izmantot ārpus tās;
  • jānovērš tiešs un netiešs mājas cūku kontakts ar savvaļas dzīvniekiem, tostarp no savvaļas dzīvniekiem jāsargā mājas cūku barība;
  • nedrīkst lietot pakaišus, kuriem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki;
  • cūkas nedrīkst barot ar pārtikas produktu pārpalikumiem, zaļbarību (arī piemājas dārzos pļauto zāli) un citiem termiski neapstrādātiem augu izcelsmes produktiem; 
  • cūku novietnēs nedrīkst ielaist apmeklētājus;
  • ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties jāizsauc veterinārārsts.

Lielākais drauds mājas cūku novietnēm ir meža cūkas. Tām raksturīgā straujā populācijas atjaunošanās un ĀCM vīrusa izturība dabā veicina infekcijas izplatību jaunos meža cūku baros, kas kļūst par vīrusa rezervuāru dabā. Tas, savukārt, rada pastāvīgu apdraudējumu mājas cūku audzētājiem. Šogad ĀCM konstatēts 301 meža cūkai 23 Latvijas novados.

Biodrošība ir jāievēro ikvienā saimniecībā Latvijā, kurā tiek turētas mājas cūkas, neatkarīgi no to skaita, taču īpaši uzmanīgiem mājas cūku turētājiem šobrīd jābūt vairāku pašvaldību teritorijā, tostarp  Augšdaugavas novadā, kur ir konstatēts vislielākais meža cūku inficēšanas gadījumu skaits.

Avots: PVD

Izsludināts augusta un septembra pārgājienu grafiks