Tuvojas vokālo ansambļu koncertskate “Pavasara dziesma”

AKTUĀLI

24.februārī plkst. 17.00 Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” (Dobeles ielā 30, Daugavpilī) notiks Daugavpils novada vokālo ansambļu koncertskate “Pavasara dziesma”.

Koncertskates mērķis ir nodrošināt vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju tālākattīstību un veicināt profesionālo meistarību un māksliniecisko izaugsmi.

Pasākumā piedalīsies:

Maļinovas pagasta Kultūras nama bērnu vokālais ansamblis „Avenes”

Naujenes Kultūras centra bērnu vokālais ansamblis „Odziņas”

Dubnas pagasta Kultūras nama bērnu vokālais ansamblis „Uguntiņa” (jaunākā un vecākā grupas)

Kalkūnes pagasta bērnu vokālais ansamblis „Zariņi”

Naujenes Kultūras centra senioru vokālais ansamblis „Dzeipurs”

Laucesas pagasta Kultūras nama senioru vokālais ansamblis „Harmonija”

Salienas pagasta Kultūras nama senioru vokālais ansamblis ,,Melodija”

Sabiedriskā centra „Laucesa” senioru vokālais ansamblis „Prieks”

Kalupes pagasta vīru vokālais ansamblis “Čvartaks”

Višķu pagasta vīru vokālais ansamblis “Mōls”

Višķu pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Anima Corde”

Nīcgales pagasta Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis „Dzirkstelītes”

Līksnas pagasta Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Elēģija”

Skrudalienas pagasta Silenes kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Līgaviņas”

Kalkūnes pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Pērles”

Biķernieku pagasta Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Rjabinuška”

Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” jauktais vokālais ansamblis „Stage On”

Demenes kultūras nama jauktais vokālais ansamblis „Aizturi elpu!”

Višķu pagasta jauktais vokālais ansamblis „Koransa”

Jauktajiem vokālajiem ansambļiem, sekmīgi uzstājoties novada koncertskatē “Pavasara dziesma”, būs iespēja piedalīties II Latvijas Jaukto vokālo ansambļu konkursā, kas norisināsies 2017. gada 20. maijā Siguldā, koncertzālē „Baltais flīģelis”.

No 15. februāra līdz 3. aprīlim jāiesniedz valsts amatpersonu deklarācijas par 2016. gadu