Turpināsies darbi uz valsts autoceļa Kraujas ciemā

Komunālā saimniecība un ceļi

Šogad turpināsies būvniecības darbi uz autoceļa Stropi – Krauja (P65) posmā no Kraujas ciema sākuma līdz krustojumam ar valsts galveno autoceļu Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas rob. (Patarnieki) (A6). Pusei no šī 2,3 km posma tiks veikta pilna segas pārbūve, ieskaitot drenējošās kārtas, šķembu pamata nesošās kārtas būvniecību un asfaltēšanu, bet otrai pusei veikta segas pastiprināšana ar reciklēto materiālu. Šogad vēl jāuzklāj asfalta virskārta, jāsakārto ūdens atvade, kā arī jāizbūvē apgaismojums un gājēju ceļš. Šī projekta ietvaros šogad plānots izbūvēt arī rotācijas apli krustojumā ar Daugavpils šoseju. Darbus veic SIA “Binders” un projekta izmaksas ir 2,46 milj. eiro (ar PVN).

Avots: Latgales plānošanas reģions

Maļinovas pagasta pārvaldes Saieta nams aicina!