Turpinās uzņemšana Naujenes Mūzikas un mākslas skolā

AKTUĀLI

Naujenes Mūzikas un mākslas skola ir akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kurā iespējams apgūt klavieru, akordeona, vijoles, kontrabasa, klarnetes, saksofona, trompetes, trombona un eifonija spēli, kā arī vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmu.

Skolā darbojas Akordeonistu orķestris, Pūtēju orķestris, Instrumentālais ansamblis, interešu pulciņš "Pūtēju orķestris". Katram audzēknim, kā arī jebkuram interesentam, ir iespēja kļūt par izvēlēta kolektīva dalībnieku, jo tā ir lieliskā iespēja uzstāties dažādos koncertos, ņemt dalību gan, novada, gan valsts, gan starptautiskā mēroga pasākumos.

Sīkāka informācija par uzņemšanu.

Gan kaķiem, gan cilvēkiem tīkams produkts