Turpinās skolēnu pieteikšanās Daugavpils novada skolēnu vasaras nodarbinātības programmā

AKTUĀLI

Turpinās skolēnu pieteikšanās  Daugavpils novada domes īstenotajā skolēnu vasaras nodarbinātības programmā.

Programmā var piedalīties skolēni vecumā no 14 līdz 19 gadiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils novadā. Skolēni, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils novadā, bet kuri mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs, tiks nodarbināti pēc Daugavpils novada izglītības iestāžu skolēnu nodarbināšanas.

 

Darbs skolēniem tiks piedāvāts laika posmā no 2017. gada 5. jūnija līdz 25. augustam. Darba vietas skolēniem tiks nodrošinātas Daugavpils novada teritorijā darbojošos uzņēmumos un novada pašvaldības iestādēs.

 

Programmai ir šādi nosacījumi:

  • Viens Skolēns ar pašvaldības finansējumu drīkst strādāt   ne vairāk kā 4 stundas dienā un:

-ne mazāk kā 2 nedēļas , ja skolēnam ir 14-15 gadi

-ne vairāk kā 1 mēnesi,  ja skolēnam ir 16-19 gadi

  • Vienas stundas izmaksa skolēnam ir valstī noteiktās minimālās stundas likmes jūlija apmērā - ne zemāka kā EUR 2,585 pirms nodokļu nomaksas. Darba devējs par saviem līdzekļiem ir tiesīgs maksāt vairāk par iepriekš nosaukto summu

 

Pieteikšanās kārtība :

  • Darba vietas tiek publicētas Daugavpils novada domes mājas lapā www.daugavpilsnovads.lvlīdz 28.04.2017.
  • Skolēnu pieteikumus pieņemam no 02.05.2017. līdz 19.05.2017. Daugavpils novada pagastu pārvaldēs un Daugavpils novada domē, 29. kabinetā
  • Rezultātu paziņosim skolēniem un darba devējiem: sākot ar 19.05.2017.
  • Slēdzot darba līgumu, skolēniem ir pienākums iesniegt personīgo bankas konta numuru algas saņemšanai, kā arī nepieciešamos dokumentus
  • Līgumu slēgšana – no 22.05.2017.

 

 

PIETEIKŠANĀS DARBAM VASARĀ NOSLĒGUSIES! 

Informācijai:

Jāzeps Krukovskis
Daugavpils novada dome
Attīstības pārvaldes

Komercdarbības konsultants
jazeps.krukovskis@dnd.lv
26121362, 65422284
www.daugavpilsnovads.lv

Latgales mākslas svētki "Krāsas karogā"