Trīs pavasara mēnešus Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” piedalījās bērnu atbalsta programmā  STOP 4-7

AKTUĀLI

Anna Vaidere, iestādes vadītāja, pastāstīja, ka piedalīšanās multimoduālās intervences programmā STOP 4-7, kura balstīta uz ārvalstu programmu veiksmīgu pieredzi, bija ļoti lietderīga. Iestādes darbinieki ieguva teorētiskās zināšanas par darbu ar bērniem, kuriem ir nepieciešams atbalsts uzvedības, emociju korekcijā. Pedagogi uzzināja un iemācījās, kā ikdienas dzīvē strādāt ar kautrīgiem, klusiem vai otrādi - impulsīviem bērniem. Iepazinās ar metodēm, kuras palīdz bērniem pārliecināties par savām spējām, sadarboties vienam ar otru, atpazīt un regulēt savas emocijas, kā arī to, cik svarīgi ir iemācīt un attīstīt bērniem prasmi klausīties.  Komandas darbs ar iestādes kolēģiem, izglītības pārvaldes speciālistiem, novada psihologiem un vecākiem ļāva ieraudzīt uzvedības korekcijas iespējas daudz plašāk, izvēlēties konkrētajam bērnam piemērotākās un efektīvākās metodes.

Projekta ietvaros arī vecākiem bija iespēja gūt jaunas zināšanas 10 mācību nodarbībās, saņemt psihologu, speciālistu individuālās konsultācijas par darbu ar savu bērnu, kas palīdzēs daudz veiksmīgāk izvēlēties atbilstošākās audzināšanas stratēģijas.

Atbalsta programmā divpadsmit 4-5 gadīgie bērni triju mēnešu laikā kopā ar projekta draugu “Ziģi” attīstīja jaunus uzvedības ieradumus un uzlaboja savas komunikācijas prasmes, kas palīdzēs bērniem veiksmīgi uzsākt skolas gaitas. Vecāki ļoti atzinīgi novērtēja bērnu gūtās prasmes un iemaņas.

Programmā STOP 4-7 gūtā pieredze un zināšanas tiks izmantotas arī turpmāk, lai sniegtu atbalstu novada bērniem. 

NPII “Rūķītis” STOP 4-7 īstenošanas komanda

Līgo noskaņās tika aizvadīts Kalkūnes Jauniešu centra pasākums “IE_LĪGO!” Augšdaugavas novada jaunatnei