Topošie speciālisti var saņemt pašvaldības stipendiju mācībām un garantētu darbu

AKTUĀLI

Daugavpils novadā tiek izsludināta jauno speciālistu piesaistes programma. Stipendijai var pieteikties jebkurš novadā deklarētais studējošais, kurš uzsāk vai turpina studēt kādā no pašvaldības atbalstāmajām specialitātēm.

Lai noteiktu atbalstāmās studiju specialitātes, tika aptaujāti 162 novada uzņēmēji, no kuriem atsaucās tikai četri, kuriem vajadzīgi speciālisti. Šogad uzņēmēji vēlas piesaistīt ceļu būves inženierus, laukkopības speciālistu ar specializāciju lopkopībā, krievu valodas kā svešvalodas pedagogu ārzemnieku apmācībai un logopēdu/audiologopēdu.

Lai sniegtu priekšstatu par sagaidāmo darbavietu, devāmies uz Lielbornes muižu, kur tiek meklēts topošais krievu valodas kā svešvalodas pasniedzējs ārzemnieku apmācībai. Šajā specialitātē paredzēts piešķirt stipendiju vienam topošajam speciālistam, kurš ir vismaz 2. kursa students.

Lielbornes muižas vadītāja Nora Poiša: “Mēs piedāvājam krievu valodas mācības ārzemniekiem. Strādājam ar vairāk kā 45 valstīm. Lielbornes muižā uzsākām restaurācijas darbus, lai šeit izveidotu centru vadošajiem darbiniekiem. Tie ir ārvalstu studenti, bet pieauguši cilvēki, ar vidējo vecumu 35 gadi, kuri šeit mācīsies krievu valodu.”

Mācības centrā norisinās jau vairākus gadus, bet šobrīd tiek gaidīta atļauja, lai varētu mācīt klātienē, un līdz ar to brīdi valodas centra darbība tiks atsākta.

No topošā pasniedzēja sagaida interesi par daudzām lietām un pozitīvu attieksmi pret darbu, jo tie, kas atbrauc Lielbornē ir speciālisti no visdažādākajām profesijām. Darbs tiks nodrošināts katru dienu, ar pilno darba grafiku tādā apjomā, kas pasniedzējam ļauj kvalitatīvi darboties ar studējošiem.

“Vienam vajag, lai viņam palīdz apgūt krievu valodu juridiskām vajadzībām, citam tas nepieciešams ceļošanai, citam kā medicīnas speciālistam, utml., līdz ar to arī pasniedzējam ir jābūt ieinteresētam, erudītam un kļūt aizvien zinošākam,” skaidro Poiša.

Krievu valodas programma, kas šeit tiks pasniegta ir akreditēta Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijā, un ir atzīta arī starptautiskajā līmenī. Mācību programmas tiek nepārtraukti uzlabotas.

“Pieredze rāda, ja cilvēks pie mums atnāk strādāt, tad lielākā daļa pie mums paliek daudzus gadus. Mēs esam cilvēkiem draudzīgs uzņēmums, mēģinām saprast ikdienas problēmas, esam atbilstošā atalgojuma devējs šajā nozarē, papildus, šeit ir skaista vieta!”

Stipendiju var saņemt jebkura kursa studējošie bakalaura un maģistra profesionālajās vai akadēmiskajās studijās.

Pirms stipendijas saņemšanas studējošais varēs slēgt trīspusēju vienošanos ar domi un uzņēmēju, kurš garantēs, ka tas speciālistu gaidīs un pēc absolvēšanas nodrošinās ar darbu.

Stipendijas apmērs būs atkarīgs no studiju gada – 1. kursā studējošam tiks maksāts 150 eiro mēnesī, 2. un 3. kursa studentam – 200 eiro mēnesī; 4. kursa un augstāko kursu studējošiem, kā arī maģistra studiju programmā studējošajiem  – 250 eiro mēnesī.

Pastāv arī tā saucamā “Vienreizējā stipendija” 2000 eiro apmērā, kas tiks izmaksāta pēdējo kursu studentiem. Vienreizējai stipendijai var pieteikties students neatkarīgi no  deklarētās dzīvesvietas vai mācību iestādes.

Stipendijām varēs pieteikties līdz šī gada 1. septembrim.

Vairāk informācijas par pieteikšanos un nosacījumiem.

Autors un foto: Dainis Bitiņš

"Virogna" piedāvā unikālu naktsmītni dzelzceļa kravas vagonos