Tikšanās ar žurnālistiem

AKTUĀLI

10. maijā plkst. 11:00 Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, notiks tikšanās ar žurnālistiem.

Kalupiešu sirdīs – Latvija