Kalupiešu sirdīs – Latvija

AKTUĀLI

Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienas priekšvakarā kalupieši tika aicināti uz saviesīgām sarunām pie balti klāta goda un svētku galda. Pasākuma moto – “sirsniņas”, kas bija redzamas āra noformējumā, veidotas no māla kopā ar Špoģu mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem un “Sirsniņa”, kas iekļuva ikviena apmeklētāja rokās, veidojot stāstu par Latviju – “Es mīlu tevi....”

Stāsta turpinājumā mēs runājām par labajiem darbiem “Vakar, šodien, rīt”, ko veicam pagasta labā. Pateicāmies Kalupes pagasta pārvaldes vadītājai Inārai Ūbelei, folkloras kopas vadītājai Mārai Lelevai, sieviešu deju kolektīva vadītājai Sanitai Grigorjevai, priesterim Antonam Aglonietim u.c.

Ar atmiņu stāstiem no fotogrāfijām par amatiermākslas kolektīviem padomju laikā dalījās Lūcija Kolosovska un Elvīra Kukle. Vēsturnieks, kalupietis, Henrihs Soms atsauca atmiņā Kalupes seno luterāņu draudzi un baznīcu. Visgaišāko svētku sajūtu radīja mūsu pagasta vecākās iedzīvotājas – Antoņinas Raščevskas un jaunākā pagasta bērniņa Raivja Ondzuļa godināšana (Raivis – A. Raščevskas mazmazdēliņš).

Svētku noskaņu ieskandināja Kalupes pagasta amatiermākslas kolektīvi: folkloras kopa “Kolupka”, sieviešu deju kopa “Leičupe” un kopīgas galda dziesmas dziedātas ar vīru vokālo ansambli “Čvartaks”.

Svētku mielastā ciemiņi tika cienāti ar zupu “Kolupa soļanku”, kas bija pildīta izstādē redzamajās terīnēs.

Katram no mums ir savas Latvijas otrās dzimšanas dienas svinēšanas tradīcijas, bet galvenais ir izjust lepnumu un mīlestību pret savu zemi – Latviju. SAULES MŪŽU LATVIJAI!

Informāciju sagatavoja Kalupes pagasta kultūras darba vadītāja -Inita Ivdra

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu