Tikšanās ar Daini Vuškānu Ilūkstē

AKTUĀLI

Špoģu vidusskolā aktīvi izmanto jaunākās tehnoloģijas