Tikšanās ar rakstnieci Birutu Eglīti

AKTUĀLI

7. jūnijā plkst. 13.00 Višķu pagasta Jauniešu centrā notiks tikšanās ar rakstnieci Birutu Eglīti. Grāmatas "Ceturtais bauslis" prezentācija, stāsti par kuplās Spridzānu dzimtas likteņiem Latvijas 100 gados. Ieeja brīva.
Novada domes sēde