Tiks iegādātas divas automašīnas Višķu pagasta pārvaldes un aģentūras “Višķi” vajadzībām

AKTUĀLI

Domes sēdē apstiprināta divu vieglo automašīnu iegāde - pašvaldības aģentūras “Višķi” komunālo pakalpojumu sniegšanas un Špoģu vidusskolas izglītības procesa nodrošināšanai.

Līdz šim aģentūra “Višķi”  izmantoja mikroautubusu Peugeot Boxer (1999), kura remonta pakalpojumi un sagatavošana transportlīdzekļa tehniskajai apskatei tika atzīta par ekonomiski nelietderīgu. Ikdienā pašvaldības aģentūra “Višķi” veic labiekārtošanas, sanitārās tīrības, komunālo pakalpojumu organizēšanu un apsaimniekošanu, apkalpojot Višķu pagasta teritoriju – Špoģu, Višķu, Vīgantu un Višķu tehnikuma ciemus.

Savukārt Špoģu vidusskola līdz šim izmantoja vieglo automašīnu Audi A6 Avant (1999), kuru Višķu pagasta pārvalde iegādājās 2007. gadā. Automašīnai ar katru gadu pieauga uzturēšanas un remonta izmaksas, lai uzlabotu automašīnas tehnisko stāvokli bija nepieciešama automašīnas dzinēja nomaiņa, dzesēšanas sistēmas radiatora nomaiņa, bremžu sistēmas kapitālais remonts un motora turbīnas nomaiņa. Izvērtējot paredzamās remonta izmaksas, Višķu pagasta pārvalde pieņēma lēmumu, ka jaunas automašīnas iegāde ir saimnieciski lietderīgāks risinājums.

Saskaņā ar veiktajiem iepirkumiem, abām iestādēm tiks iegādātas jaunas septiņvietīgās vieglās automašīnas Dacia Lodgy par 14 290 eiro katra. To iegāde tiks nodrošināta, ņemot aizņēmumu Valsts kasē uz septiņiem gadiem.

Apstiprināta novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu saraksta jaunā redakcija