Tiks atklāts Pirmā pasaules kara muzejs Medumos

AKTUĀLI

Pēc divu gadu plānošanas, projektēšanas, artefaktu vākšanas, piedāvājuma veidošanas finiša taisnē ir Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pierobežu sadarbības programmas projekts LLI-501 “Pirmā pasaules kara mantojuma un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežā”.

Kā viena no galvenajām aktivitātēm ir muzeju izveide Medumos un Turmantā, kuru atklāšana ir paredzēta marta pirmajās dienās - 1. martā muzeja atklāšana Medumos, 3. martā Lavijas žurnālistu, tūroperātoru, vēsturnieku infotūre pa atvērtajiem muzejiem un vācu bunkuriem, kurā būs iespēja iepazīties ar atvērtajām ekspozīcijām un sakārtotajiem bunkuriem dabā. Lietuvas žurnālistu, tūroperātoru, vēsturnieku infotūre paredzēta pēc nedēļas. Izveidotajās ekspozīcijās Medumos un Turmantā ir iespējams uzzināt par Pirmo pasaules karu, tā vēsturi, ietekmi uz vietējo pagastu dzīvi kara laikā, uz postījumiem, ko nodarīja karš, nedaudz iejusties karavīru ikdienā  - ko viņi ēda un dzēra, kā un ar ko karoja, kā izklaidējās atpūtas brīžos. Projekta ietvaros padomāts arī par tiem, kas grib sajust muzeju “uz savas ādas”. Tāpēc Medumu muzejā ir iespēja iejusties karalaika situācijā no Krievijas armijas skatupunkta, no to bunkuriem un ierakumiem, savukārt dabā ir iespēja nokļūt vācu armijas blindāžās, turklāt dažās ir daļēji atjaunota iedzīve. Kā papildus pakalpojumu ir iespēja pasūtīt karalauka apstākļiem pietuvinātas pusdienas un izbraukt ar velosipēdiem nomarķētu maršrutu. Aktuālo informāciju par aktivitātēm muzejos, paveiktajiem darbiem visā projektā ir iespēja aplūkot mājaslapā https://ww1route.eu.

Tuvākajā laikā tiks palaista arī digitāla spēle, kas izejama dabā Turmantas pusē. Visas muzeja piedāvātās aktivitātes ir grūti aprakstīt, tāpēc aicinām to noteikti apmeklēt klātienē, kas būs iespējams jau no aprīļa piektdienās un sestdienās vai vienojoties individuāli. Darba laiks un kontakti norādīti muzeja mājaslapā.

Augšdaugavas novada pašvaldības iestādes “TAKA” direktors Rolands Gradkovskis

Lielais Augšdaugavas musturdeķis tuvojas Ginesa rekordam