Tiks atklāta atjaunotā pastaigu taka “Sprīdītis”

AKTUĀLI

Dabas lieguma "Pilskalnes Siguldiņa" turisma takā "Sprīdītis" ir noslēgušies koka infrastruktūras atjaunošanas darbi, kas tūrisma sezonā šogad sevišķi priecēs  apmeklētājus.

Ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Augšdaugavas novada pašvaldības finansiālo atbalstu, Ilūkstes pilsētas administrācija īsteno divus projektus “Gājēju tiltu remonts dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takā “Sprīdītis”” (Nr.1-08/98/2020) un “Dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takas “Sprīdītis” infrastruktūras atjaunošana”(Nr.1-08/97/2020). Projekti tiek īstenoti ar vienotu mērķi - mazināt antropogēno slodzi uz biotopiem un aizsargājamām sugām īpaši aizsargājamā dabas teritorijā dabas liegumā "Pilskalnes Siguldiņa".

Atjaunotās infrastruktūras atklāšana notiks 10. jūnijā plkst. 14.00.

Tikšanās jauniešu kvartālā Ilūkstē