Tiek izsludināta pieteikšanās vasaras nodarbinātības programmai

AKTUĀLI

No 2023. gada 20. marta līdz 9. aprīlim tiek organizēta pieteikšanās Augšdaugavas novada skolēnu vasaras nodarbinātības programmai un Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvās nodarbinātības projektam. Darbs skolēniem tiek piedāvāts laika posmā no 2023. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Pašvaldība nodrošina finansējumu darba algas apmaksai: ne vairāk kā 4 stundām dienā un ne ilgāk, kā:

-10 darba dienas, ja skolēnam ir 14 – 15 gadi;

-20 darba dienas, ja skolēnam ir 16 – 19 gadi.

Jauniešiem no 15-20 gadiemn NVA programmā:

NVA programmā jaunieši tiek nodarbināti 1 mēnesi

-7 stundas dienā 15 – 17 gadīgi;

-8 stundas dienā 18 – 20 gadīgi.

Pieteikumi tiks vērtēti atbilstoši nolikumā noteiktām prioritātēm:

1. Skolēni, kas deklarēti Augšdaugavas novadā un mācās Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestādēs un ir Sociālā dienesta klienti;

2. Skolēni, kas deklarēti Augšdaugavas novadā un mācās Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestādēs;

3. Skolēni, kas deklarēti Augšdaugavas novadā, bet mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs un ir Sociālā dienesta klienti;

4. Skolēni, kas deklarēti citās pašvaldībās, bet mācās Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestādēs;

5. Skolēni, kas deklarēti Augšdaugavas novadā, bet mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs.

Pieteikties var, aizpildot ELEKTRONISKO pietiekšanās anketu

Nepilngadīgo izglītojamo vietā pieteikšanās anketas izpilda vecāki vai likumiskie pārstāvji !!!

Informācijai:

Olesja Ņikitina, talr. 65437663

olesja.nikitina@augsdaugavasnovads.lv

Publiskā apspriešana par koku ciršanu autoceļa A6 pārbūvei