Publiskā apspriešana par koku ciršanu autoceļa A6 pārbūvei

AKTUĀLI

Līksnas un Nīcgales pagastu pārvaldes  izsludina publisko apspriešanu par atļauju koku ciršanai projekta “Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) posma 201,56 – 212,20 km pārbūve” īstenošanai Augšdaugavas novada Līksnas un Nīcgales pagastu administratīvajā teritorijā.

Koku ciršana paredzēta Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) posma 201,56 – 212,20 km ceļa zemes nodalījuma joslā un atsavināmās platības robežās.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Līksnas pagasta pārvaldē (mob. tālr.: 26590341) un Nīcgales pagasta pārvaldē (mob. tālr.: 29131129) no 1. līdz 14. aprīlim, ieskaitot.

Publiskā apspriešana notiks 20. aprīlī, plkst. 10.00, Līksnas pagasta pārvaldes telpās, plkst. 13.00 Nīcgales pagasta pārvaldes telpās.

Laimes dienā atklāta jaunā Naujenes bibliotēkas ēka