Tiek izsludināts jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss “Attīsti sevi!”

AKTUĀLI

Tiek izsludināts Augšdaugavas novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss “Attīsti sevi!”, kura ietvaros 5 biedrībām ir iespēja iegūt finansējumu līdz 1000 eiro savas idejas īstenošanai, kas vērsta uz jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un izaugsmes veicināšanu.

Projektu pieteikumus ir iespējams iesniegt līdz 22. aprīlim.

Tuvākajā laikā tiks organizēts seminārs par projektu pieteikumu sagatavošanu.

Milāna Loča
Jaunatnes projektu koordinatore

Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes PII “Zvaniņš”