Terīne – “Galda karaliene”Kalupē

AKTUĀLI

Kalupes pagasta pārvaldes zālē no 1.-31.maijam izstādē “apmetušās” 20.gadsimta nepelnīti aizmirstās porcelāna daiļavas – terīnes. Savulaik terīne bija svarīgākais un visbagātākais dekoratīvais galda klājuma priekšmets gan svinībās, gan ikdienā. Ieskatoties vēsturē: “Zupa vienmēr ir bijis ēdiens, ko pasniedza pirmo neatkarīgi no tā, sēdi pie ķēniņa  vai zemnieka galda, tāpēc terīne bija galda trauks, kas atklāja ēdienreizi.”

Izstādē ir apskatāmas Jakoba Jesena un Kuzņecova porcelāna fabrikas un vācu ražotās terīnes. Daudzas Kalupes un Dubnas pagastu saimnieces labprāt tās atpestīja no aizstiklotās sekcijas valstības, norausa putekļus un nodeva izstādē.

Mūsdienās terīnes izmanto salīdzinoši reti, tomēr etiķete paredz, ka, klājot galdu vismaz 6 personām, tā noteikti jāizmanto. Izstādē apskatāmas  gan zupas, gan sautējuma terīnes –dažāda tilpuma, formas, ar rotājumiem un bez tiem. Izstādē redzamās terīnes praktiski izmantojām“Baltā galdauta” svētku svinībās, no tām baudot “Kolupa soļanku”.

Paldies “Galda karalieņu ” – terīņu saimniecēm un saimniekam, kuri saglabājuši šos traukus: Genovefai Mukānei, Līvijai Rimšai, Inai Mukānei, Reģīnai Baikai, Sanitai Cirsei, Vijai Grigorjevai, Henriham Kivleniekam, Valentīnai Daukštei, Sandrai  Jauzemei, Vijai Kromānei, Mārai  Lelevai, Dacei Gadzānei.

Varam lepoties, ka mūsu mammas, vecmammas ir atstājušas mantojumā terīnes, kas mudina sanākt ģimeni pie skaiti uzklāta galda un baudīt zupu no “Galda karalienes”!

Informāciju sagatavoja Kalupes kultūras darba vadītāja Inita Ivdra

Vienā skolas solā ar Raini