Tautas mākslas festivāls “Augšdaugava 2023”

AKTUĀLI

Tautas mākslas festivāls “Augšdaugava 2023”
Sestdien, 10.jūnijā Naujenes pagasta Slutišķu sādžā

Metu tiltu pār Daugavu,
Izrakstītiem musturiem

Latgales sēta

14.00 “Metu tiltu pār Daugavu” Lielā Augšdaugavas musturdeķa tilta atklāšana

14.30 “Raibu raibie musturi” Dienas koncerti

17.00  Vislatvijas ūdens tūristu saieta “Lielais plosts” dalībnieku sagaidīšana

18.30 “Musturu musturiem” Lielkoncerts

Slutišķu vecticībnieku sēta

15.00 – 17.00 “Musturotā saimes ikdiena”

Vecticībnieku kulinārā mantojuma meistarklases, dziedāšana, rotaļas, danči

15.00., 17.00 Ekskursijas ar gidu

Festivāla teritorija

Lielais Augšdaugavas musturdeķa tilts pāri Daugavai        
Amatnieku, mājražotāju tirdziņš

Aktivitātes bērniem “Nolaižas sapņu tilti”                           
Radošās darbnīcas


Īpašie viesi:

Aktieris Jēkabs Reinis, mūziķis Juris Ostrovskis, multimākslinieks Māris Susejs, mūziķis Arnis Slobožaņins

Augšdaugavas novada amatiermākslas kolektīvi: KC “Vārpa” deju ansamblis “Līksme”, jauktais koris “Latgale”, folkloras kopa “Dyrbyni”, vokālais ansamblis “Stage on”, Ilūkstes KC jauktais Lašu koris, Ambeļu KN folkloras kopa “Speiga”, Bebrenes KN folkloras kopa “Ritam”, deju kolektīvs “Rudzupuķes”,  Dubnas KN folkloras kopa “Atzola”, Dvietes KN deju kolektīvs “Saulespuķes”, deju kolektīvs “Atkal”, Kalupes vīru vokālais ansamblis “Čvartaks”, folkloras kopa “Kolupka”, Laucesas SC “Laucesa” vēsturisko deju kolektīvs, Līksnas KN sieviešu vokālais ansamblis “Elēģija”, Naujenes KC folkloras kopa “Rūžeņa”, slāvu tradīciju ansamblis “Radenie”, Nīcgales TN sieviešu vokālais ansamblis “Dzirkstelītes”, folkloras kopa “Neicgalīši”, Subates KN sieviešu vokālais ansamblis “Sonāte”, deju kolektīvu “RitmusS”, Tabores vēsturisko deju kopa „Senlaiku motīvi”, Vaboles KN etnogrāfiskais ansamblis “Vabaļis”, Višķu SC sieviešu vokālais ansamblis “Anima Corde”, senioru deju kolektīvs “Magones”

Daugavpils Krievu KC deju kolektīvs “Uzori”, Daugavpils Poļu KC tautas deju kolektīvs “Kukulečka”, Daugavpils Vienības nama folkloras kopa “Dzīsme”, Krustpils KC vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kreicburga”, Preiļu novada Kultūras centra deju kopa “Talderi”, Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra “Ritums” ģimenes folkloras kopa “Berendejka”, Šveņčoņi Julia Siniaus Mūzikas un mākslas skolas bērnu deju ansamblis “Aukštaitukas”(Lietuva), Šveņčoņi Kultūras centra senioru deju kolektīvs “Trepsis”

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība noteiktām iedzīvotāju grupām ir pieejama bez maksas