Tapusi darba burtnīca par tradicionālām amatu prasmēm

AKTUĀLI

2020. gada 24. septembrī Naujenes tautas bibliotēkas virtuālo grāmatu kopu papildināja darba burtnīca "Tradicionālās amatu prasmes Latgales sētā", kura tapa projekta "ENI – LLB – 1 – 216 “Dvinas / Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei" ietvaros. 13. septembrī Naujenes Novadpētniecības muzejā tika prezentēta projekta ietvaros tapusī darba burtnīca.

“Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Daugavpils novada Kultūras pārvalde un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus”. #latvialithuaniabelarus, #lvltby

Diāna Čiževska Naujenes tautas bibliotēkas vadītāja Tālr.: 65450246

Te ir darbs: kultūras darba vadītājam