Svētku pasākumi Silenes kultūras namā

Kultūra

Ziemassvētku noskaņojumu Silenes ciematā radīja skaisti izrotāta pagasta pārvaldes ēka,  ciemata centra laukuma svētku noformējums un dažādi pasākumi.

25.decembrī notika tradicionāla Ziemassvētku balle pieaugušajiem , kuras galvenais temats bija “Mūzikas skaņas”. Kultūras nama zāle bija izrotāta atbilstoši pasākuma tēmai, bet foajē ciemiņus sagaidīja neliela mūzikas  instrumentu izstāde: pūšamie mūzikas instrumenti un pat patafons( īpašnieks V.Hrapāns).  

Silenes kultūras nama zāle bija maksimāli piepildīta ar pasākuma dalībniekiem, kuri savlaicīgi rezervēja galdiņus. Apmeklētāji demonstrēja savus talantus priekšnesumos, dziedāja, muzicēja, piedalījās konkursos un spēlēs, dejoja vokāla ansambļa no Demenes pavadībā un vienkārši jautri pavadīja laiku.

29.decembrī, jau trešo reizi, notika Salavecīša un Sniegbaltītes mūsu Silenes ciemata apciemojums ar Jaungada apsveikumiem. Izrotātā mašīnā Salavecītis un Sniegbaltīte apbrauca Silenes ciemu, sveicot satiktus ciemata iedzīvotājus un ciemiņus.

30.decembrī  Ziemassvētku vecītis (Valērijs  Hrapāns), Sniegbaltīte( Jeļena Kolosova), vadītāja ( Jūlija Beinare) vadīja maziem pagasta iedzīvotājiem pasākumu “Jaungada bērnu rīts”.

Bērni, kopā ar pasākuma vadītājiem, rotaļājās , skaitīja dzejoļus, dejoja . Un visjaukākais –pasākuma beigās bērni saņēma dāvanas no  Salavecīša . Maskas arī bija apbalvotas ar dāvanām.

Sirsnīgi apsveicam visus pagasta iedzīvotājus svētkos un pateicamies par aktīvu dalību pagasta kultūras dzīvē un par palīdzību pasākumu organizēšanā un novadīšanā.

Laimīgu Jauno gadu! Lai piepildās vislabākie novēlējumi!

Silenes kultūras nama kultūras darba vadītāja A. Mihailova
           

Labdarības koncerts Ilūkstē