Svētbrīdis un koncerts Subates luterāņu baznīcā

AKTUĀLI

Lāču pamatskola patriotisko mēnesi sāk ar izrādi “Metode”