Sventē notika seminārs “Senie parki Latvijā un to gudra apsaimniekošana”

AKTUĀLI

Latvijas Pašvaldību savienība Daugavpils novada Sventē 4.septembrī organizēja semināru pašvaldību speciālistiem “Senie parki Latvijā un to gudra apsaimniekošana”. Pasākums bija kupli apmeklēts – Sventē sabrauca ap 80 interesentu no tuvākām un tālākām pašvaldībām: Latgales, Pierīgas, Vidzemes. Ievaddaļu Sventes Tautas namā atklāja Latvijas Pašvaldību savienības padomniece lauku attīstības jautājumos Sniedze Sproģe, bet par Sventes pagastu un izaicinājumiem vēsturiskā Jaunsventes parka apsaimniekošanā stāstīja Sventes pagasta pārvaldes vadītāja Brigita Vasiļevska. Semināra dalībnieki ar interesi uzklausīja Jaunsventes parka rekonstrukcijas projekta autores, arhitektes Ilzes Māras Janelis stāstījumu par vecajiem muižu parkiem Latvijā, to vērtībām un kļūdām apsaimniekošanā, uzdodot daudz praktisku jautājumu. Tāpat aizraujoša bija dendroloģes un brīvdārznieces Aijas Kaškures lekcija par dabas vērtībām parkos, to novērtēšan un apsaimniekošanu, dendroloģiskiem stādījumiem un jauniem akcentiem. Vērtīgi bija praktiskie padomi augu izvēlē. Semināra teorētisko daļu noslēdza Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldes Plānošanas nodaļas vadītājas Olgas Lukaševičas un Dabas resursu nodaļas vadītājas Jolantas Bāras vēstījums par parku atjaunošanu un teritoriju labiekārtošanas plāniem novadā. Pēc diskusijām dalībnieki devās apskatīt Jaunsventes parkā paveikto un sastādīja dekoratīvos krūmus, ko Meža Attīstības fonda projekta “Parku, dendroloģisko stādījumu un aleju gudra apsaimniekošana” (Latvijas Pašvaldību savienība) ietvaros dāvināja akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”.

No Daugavpils novada piedalījās Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika, kā arī Salienas, Vaboles un Medumu pagastu pārvalžu vadītāji.

Projektā plānoti pieci šādi semināri. Pirmais no tiem notika Saulkrastu Stacijas mežā -  Saulkrastu  Meža parkā, bet nākošie trīs semināri notiks vēl šogad: aleju atjaunošana, kopšana Strenču novada Sedā (13.09.); senie parki Aizputes novada Apriķu parkā (18.09.); Priekuļu novadā Saules parks- jaunu parku veidošana, kopšana, uzturēšana (10.10.).

FOTOGALERIJA

Dzejas diena Nīcgalē