Svarīgas atbildes ap un par prasībām izglītībai namu pārvaldīšanā

Sabiedrības līdzdalība

Šobrīd daudzus, kas ikdienā pārvalda daudzdzīvokļu mājas, interesē – kā reģistrēties Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), lai nodrošinātu mājas lietas kārtošanu, bez kā nav iespējama mājas pārvaldīšana. Kā neapjukt dažādos terminos – “namu pārzinis” un “namu pārvaldnieks” un kvalifikācijas pakāpju labirintā? Vai ar pieredzi, prasmēm un kompetenci varu iegūt kvalifikāciju bez apmācībām?

Vai ikvienam, kas pārvalda māju ir noteikti jāreģistrējas Pārvaldnieku reģistrā? Kādas prasības izglītībai ir noteiktas likumā, lai varētu veikt pārvaldīšanas uzdevumu? Nereti nav īsti skaidrs - vai man ir atbilstoša kvalifikācija mājas pārvaldīšanai, un vai tā vispār ir nepieciešama? Vai un kādam līgumam ir jābūt noslēgtam, lai reģistrētos BIS? Kam šis pienākums jānodrošina?

Jāņem vērā, ka pagājušā gada otrā pusē stājās spēkā apjomīgi grozījumi Profesionālās izglītības likumā, kas mainīja līdzšinējo kvalifikācijas līmeņu kārtību un arī tas ir radījis apjukumu, jo Pārvaldīšanas likuma 13.pantā grozījumi attiecībā uz prasībām kvalifikācijai vēl nav veikti. Kā pielīdzināma jau esošā/iegūtā kvalifikācija jaunajām prasībām?

Svarīgi, ka jaunais, Ekonomikas ministrijas izstrādātais Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, kas, sagaidāms, jau drīzumā aizstās esošo likumu, paredz būtiskas izmaiņas arī attiecībā uz kvalifikācijas prasībām, t.sk. uz tiesībām sagatavot ilgtermiņa darbu uzturēšanas plānu.

Un visbeidzot – vai un kādas sankcijas ir paredzētas par nereģistrēšanos vai mājas pārvaldīšanu bez atbilstošas izglītības?

Semināra programma:

  1. Prasības reģistrācijai Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), lai veiktu mājas lietas kārtošanu;
  2. Namu pārvaldīšanas kvalifikācijas pakāpju labirinti. “Namu pārzinis” un “Namu pārvaldnieks”;
  3. Ja ir pieredze, prasmes un kompetence – ir iespēja iegūt kvalifikāciju kārtojot eksāmenu bez apmācībām.
  4. Kā pielīdzināma esošā/iegūtā kvalifikācija jaunajām prasībām?
  5. Kādi jaunumi likumdošanā sagaidāmi jau drīzumā?

E-seminārs notiks: 2023.gada 9.augustā plkst. 18:00-19:00 MS Teams platformā.

Reģistrācija: rakstot uz seminari@forcelex.lv, zvanot uz tel. 29199108, vai piesakoties mājas lapā: https://ej.uz/forcelex-seminars

SIA “Force Lex”
Pārvaldnieku izglītības iestāde
e-pasts: info@forcelex.lv

Naujenes bibliotēka aicina uz tikšanos!