Svarīga informācija par mācību procesa organizēšanu

AKTUĀLI

Daugavpils novada pašvaldība izdevusi rīkojumu par mācību procesu Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēs ar 2020. gada 1. septembri, kurš nosaka katras skolas darbības ”paraugkārtību”, uz kuras pamata katrai skolai būs jāizstrādā savu individuālo kārtību.

Zinību dienas norise 1. septembrī tiks organizēta ievērojot valstī noteiktās prasības par pulcēšanās nosacījumiem, nodrošinot pasākuma dalībniekiem distancēšanos.

Situācijai būtiski nepasliktinoties, mācības tiek plānots uzsākt klātienē, kas nozīmē, ka skolām būs jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības, ar iespēju 7. – 12. klasēm nepieciešamības gadījumā līdz 20% no mācību satura realizēt attālināti. Daugavpils novada domes izpilddirektors var pieņemt lēmumu par mācību procesa pāreju uz daļēju vai pilnībā attālinātu mācību procesu konkrētajā izglītības iestādē, ja tā rīcībā ir informācija par Covid-19 infekcijas apstiprināšanos kādam no izglītojamajiem vai darbiniekiem, kā arī, ja Daugavpils novadā vai kaimiņu pašvaldībās tiek reģistrēts Covid-19 uzliesmojums, vai saglabājas augsts infekcijas izplatības rādītājs, kuru nosaka SPKC. Izglītības iestādes pienākums ir nekavējoties ziņot par infekcijas gadījumu Daugavpils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājai.

Izglītības iestādēs mācību stundas tiks organizētas pa klasēm, nevis kabinetiem, izņemot mācību procesa nepieciešamību - sportu, tehnoloģiju praktiskās nodarbības, informātiku, laboratorijas un pētnieciskos darbus. Starpbrīžos izglītojamajiem pārsvarā būs jāuzturas savas klases telpās.

Skolas apliecinājušas arī gatavību organizēt ēdināšanu, jo jaunajā mācību gadā ēdnīcas telpā izglītojamiem jānodrošina ne mazāk kā 3muz 1 skolēnu. Turklāt vienlaicīgi varēs pusdienot tikai viena klase. Šis jautājums ar katru skolu tika pārrunāts individuāli, jo telpu un izglītojamo lielums atšķiras.

Attiecīgās pagastu pārvaldēs tiks nozīmēti atbildīgie par pašvaldībai piederošo transportlīdzekļu, kuri tiek izmantoti izglītojamo pārvadāšanai, dezinficēšanu. Izglītojamo pārvadāšanas laikā ir aizliegts pārvadāt nepiederošās personas. Ja izglītojamais ceļā  uz/ no izglītības iestādes izmanto transportu, kurā kontaktējas ar citām personām, izņemot savus ģimenes locekļus vai klases biedrus, jālieto sejas maskas.

Izglītības iestādi  nedrīkst  apmeklēt cilvēki, kuri  atgriezušies  no  ārvalstīm, kuras SPKC  ir  noteicis  kā  valstis  ar  palielinātu  COVID - 19  izplatību. Šiem cilvēkiem būs jāatrodas pašizolācijā. Ja tas ir izglītojamais, tad mācību iestāde nodrošina individuālu attālinātu  mācību procesu.

Izglītojamie, vecāki un skolotāji tiek aicināti iepazīties ar Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajiem ieteikumiem mācību procesa organizēšanā, kā arī sekot skolu individuāliem norādījumiem, kurus būs jāievēro mācību gada garumā.

Detalizētāku informāciju par mācību procesu konkrētajās izglītības iestādēs var atrast Daugavpils novada Izglītības pārvaldes tīmekļa vietnē vai attiecīgās izglītības iestādes mājas lapā, kā arī noskaidrot pie Jūsu bērna klases audzinātājas/ pirmsskolas skolotājas.

Informāciju apkopoja: Dainis Bitiņš

Pedagogiem nodrošināta iespēja bez maksas pilnveidot digitālās prasmes