Sumināti pašvaldību politiķi – Dzimumu līdztiesības balvas laureāti

AKTUĀLI

  1. aprīlī Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) attālināti norisinājās Dzimumu līdztiesības balvas pasniegšanas ceremonija, kurā par ieguldījumu sieviešu un vīriešu dzīves kvalitātes uzlabošanā jeb dzimumu līdztiesības nodrošināšanā tika godināti 12 pašvaldību politiķi.

Dzimumu līdztiesības galvenās balvas ieguvēja 2021. gadā ir Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte. Par laureātiem šogad atzīti 12 politiķi, īpaši izceļot Viļakas novada domes priekšsēdētāja Sergeja Maksimova, Rīgas domes deputātes Antoņinas Ņenaševas, Siguldas novada domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica un Rojas novada domes priekšsēdētājas Evas Kārkliņas ieguldījumu.

Atzinību par paveiktajiem darbiem un pateicību par ieguldījumu līdztiesības stiprināšanā un visiem vienlīdzīgu iespēju radīšanā saņēma arī Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, Jūrmalas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Sproģe, Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš, Rīgas domes deputāts Olafs Pulks, Daugavpils novada deputāte Regīna Tamane un Daugavpils pilsētas deputāte Nataļja Kožanova.

Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla (LSOST) un Latvijas Pašvaldību savienības aicinājumam nominēt pašvaldību politiķes un politiķus Dzimumu līdztiesības balvai atsaucās dažādas nevalstiskās organizācijas, izvirzot vietējos politiķus, kuri ieguldījuši darbu un pašvaldības līdzekļus, lai mazinātu Covid-19 ietekmi, sniedzot palīdzību sievietēm un ģimenēm ar bērniem, nodrošinājuši atbalstu īpaši neaizsargātām grupām (cilvēkiem ar invaliditāti, jaunajām māmiņām, pirmspensijas un pensijas vecuma sievietēm, romiem u. c.), gādājuši par veselību, vardarbības mazināšanu pret sievietēm un bērniem, ģimenei draudzīgas infrastruktūras attīstību, sieviešu līdzdalību un pārstāvniecību sabiedrības dzīvē, darba un privātās dzīves līdzsvaru. Piešķirot balvu, vērā tika ņemts vietējo politiķu ieguldījums dzimumu līdztiesības jautājumu risināšanā laikā no 2018. līdz 2021. gadam, jo balva tradicionāli tiek pasniegta vēlēšanu gadā.

“Dzimumu līdztiesības balva rosina domāt par politisko lēmumu ietekmi uz mūsu visu dzīvi. Piešķirot balvu, īpašu uzmanību pievērsām Eiropas Savienības un ANO konvencijās nostiprinātajām dzimumu līdztiesības vērtībām – nevienu neatstāt malā, pasargāt, atbalstīt,” norāda LSOST vadītāja Inete Ielīte. “Priecājos, ka šāgada laureātu veikumu ir pamanījušas un novērtē gan nevalstiskās organizācijas, gan arī valsts institūcijas.”

Svinīgajā apbalvošanas ceremonijā balvas laureātiem pasniedza iepriekšējās Dzimumu līdztiesības balvas ieguvējs Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums, žurnāla “Mājas Viesis” galvenā redaktore Dace Terzena, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis, tiesībsargs Juris Jansons un labklājības ministre Ramona Petraviča. Viņi arī pauda savu redzējumu par atvērtību, jaunām pieejām, attīstību, iespējām visiem, sieviešu iesaisti pašvaldības dzīvē un paveiktajiem darbiem, godinot aizvadītās četrgades izcilniekus dzimumu līdztiesības jomā. Savukārt nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuri bija izvirzījuši savus nominantus, atklāja, ko no vietējiem politiķiem un pašvaldībām gaida turpmāk.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, sveicot visus laureātus, uzsvēra: “Latvijas Pašvaldību savienība atbalsta gan Dzimumu līdztiesības balvas konkursu, gan līdztiesības principu ievērošanu pašvaldību lēmējvaras un izpildvaras attiecībās, gan ikdienā, jo, tikai cienot ikvienu cilvēku, mēs virzāmies uz ilgtspējīgu attīstību.”

Šogad pirmo reizi tika piešķirta arī īpašā balva izpildvaras pārstāvim, un to saņēma Dobeles novada Auru pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Ozoliņš.

Avots: lvportals.lv

Neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsole Naujenes pagastā