Sumināti Augšdaugavas novada skolotāji

AKTUĀLI

6. oktobrī notika Skolotāju dienai veltīts pasākums, kurā tika sumināti Augšdaugavas novada pedagogi. Par savu nesavtīgo un smago darbu pedagogi saņēma daudz pateicības vārdu un arī nelielas piemiņas balvas.

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins, sveicot skolotājus, uzsvēra, ka skolotāji, bērni, vecāki un pašvaldība ir viena liela ģimene. Ja skolotāji jūtas labi, tad labi jūtas arī pārējie. “Pateicoties jums, bērni kaut ko sasniedz dzīvē, un jūs pēc tam lepojaties, ka tas ir jūsu skolnieks, kas izgājis lielajā dzīvē, daudz sasniedzis, bet jūs esat atraduši viņam pieeju ar savu entuziasmu un zināšanām, esat pieslīpējuši šo briljantiņu tos gadus, kamēr viņš bijis jūsu redzeslokā. Paldies par jūsu darbu, lai ir laba veselība, prieks atnākt uz darbu un lai mājās jūs gaida,” vēlēja pašvaldības vadītājs.    

Arvīds Kucins pasniedz Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstu par izcilu darbu Latvijas jauniešu patriotisma audzināšanā un ieguldījumu valsts aizsardzības mācības nometņu organizēšanā Ilūkstes Raiņa vidusskolas direktorei Veltai Šternai un kolektīvam, kā arī Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas direktorei Ērikai Šaršunei un kolektīvam.

Turpinot vairāku gadu tradīciju, Augšdaugavas novada pašvaldība piešķir pedagogiem darba kvalitātes stimulēšanas balvu, to šogad saņēma 65 novada skolotāji.

Apsveikuma vārdus skolotājiem veltīja Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja Ināra Natarova, vēlot spēku, jo skolēnu vajag ne tikai izmācīt, bet par viņu arī pacīnīties, pierādīt skolas pastāvēšanas nepieciešamību. “Lai jums pietiek spēka un pēc tam novērtē bērni, vecāki un arī pašvaldība.”

Balstoties uz skolēnu un vecāku vērtējumu, šogad tika pasniegta balva “Lieliskākais pedagogs”, ko saņēma 18 pedagogi - Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” skolotāja Ona Lapa, Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” skolotāja Alla Bondare, Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” skolotāja Ingrīda Mickeviča, Biķernieku pamatskolas skolotājs Boriss Jastrebovs, Kalupes pamatskolas skolotāja Sanita Cirse, Laucesas pamatskolas skolotāja Tatjana Terentjeva, Lāču pamatskolas skolotāja Skaidrīte Kardele, Naujenes pamatskolas skolotāja Zinaīda Pauliņa, Randenes pamatskolas skolotāja Nonna Stepanko, Silenes pamatskolas skolotāja Aļona Rižakova, Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolotāja Ilona Jegorova, Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolotāja Vita Vizule, Salienas vidusskolas skolotāja Liāna Korabļova, Sventes vidusskolas skolotāja Aina Sukāne, Špoģu vidusskolas skolotāja Iveta Lazareva, Vaboles vidusskolas skolotāja Veneranda Kucina, Zemgales vidusskolas skolotāja Santa Kulakova, Augšdaugavas novada Sporta skolas treneris Andrejs Andrijanovs.

Pirmo reizi tika pasniegtas balvas piecās “Gada skolotājs” nominācijās.
Nominācijā “Veiksmīgākā debija pedagoga darbā” balvu saņēma Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” logopēde Dace Bogomola.
Nominācijā “Par inovatīvu pieeju izglītības procesa organizēšanā” balvu saņēma Silenes pamatskolas pirmsskolas un sākumskolas skolotāja Tatjana Domuļeva.
Nominācijā “Par ieguldījumu talantīgo bērnu radošā potenciāla attīstībā” balvu saņēma Sventes vidusskolas vispārējās pamatizglītības un interešu izglītības skolotāja Aija Saveļjeva.
Nominācijā “Par prasmīgu klasvadību” balvu saņēma Naujenes pamatskolas sākumskolas un krievu valodas skolotāja Alita Kokina.
Nominācijā “Par kvalitatīvu, atbildīgu darbu un aktīvu līdzdalību izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē” balvu saņēma Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” pirmsskolas un angļu valodas skolotāja Natālija Besprozvannaja.

Pasākumā tika sumināti arī divi nopelniem bagāti skolotāji, kas nu ir devušies pelnītā atpūtā, - Medumu speciālā pamatskolas skolotājs Sergejs Bogdanovs un Salienas vidusskolas skolotāja Faina Semjonova.

Klātesošos svētkos sveica arī Augšdaugavas novada arodorganizācijas vadītāja Vita Vanagele. “Pārmaiņu laiks ir sarežģīts un mēs tajā nejūtamies droši un pasargāti. Tāpēc, ja ne valdība, tad viens pret otru centīsimies būt pretimnākoši un saprotoši. Psiholoģijā pastāv mūžsens un konstantu patiesību saturošs teiciens – viss atkarīgs no attieksmes. Jebkuru situāciju varam aplūkot no visdažādākajām perspektīvam. Un atkarībā no tā, kuru no tām akcentējam, veidojas atšķirīgi vienas un tās pašas situācijas redzējumi. Lai jums izdodas saskatīt skaisto un noderīgo it visur,” vēlēja Vita Vanagele.   

Pasākumā koncertu sniedza mūziķi Roberto Meloni un Rodrigo Manfrinatti, kuri priekšnesumā iesaistīja arī pašus pedagogus, izveidojot nelielu orķestri.

Teksts, foto: Inese Minova

Nekustamo īpašumu izsole 8.11.2022.