STEAM izaicinājums – Zirgs vai mašīna?

AKTUĀLI

STEAM izaicinājums ir konkursa veida aktivitāte, kas ir paredzēta Latvijas vispārējās izglītības iestāžu STEAM jomas pedagogiem un 6.-8.klases vecuma izglītojamajiem.

STEAM izaicinājuma mērķis ir veicināt pedagogu un izglītojamo interesi STEAM jomās.

STEAM izaicinājums ietver:

  • pedagogu apmācības par STEAM, radošo domāšanu, dizainu un tehnoloģijām,
  • konkursu 6.-8.klases vecuma izglītojamajiem.

Piesakoties STEAM izaicinājumam, pedagogi piekrīt dalībai seminārā un konkursa uzdevuma izpildei kopā ar saviem izglītojamajiem.

Katram izaicinājuma dalībniekam – pedagogam var būt viena izglītojamo grupa (6.-8.klases vecuma izglītojamie), ar kuru piedalās izaicinājuma uzdevuma veikšanā.

Izglītojošais seminārs notiks 2024.gada 2.martā Daugavpils Inovāciju centrā (Vienības iela 30. Daugavpils). Seminārā ilgums: vismaz 4 akadēmiskās stundas (180 minūtes).

Vietu skaits izaicinājumā ir ierobežots.

Pieteikšanās notiek līdz 27.02.2024. vai arī kamēr tiek sasniegts dalībnieku skaits.

STEAM izaicinājuma nolikums un pieteikuma anketa: https://ej.uz/ksxf

Vienu izglītības iestādi var pārstāvēt ne vairāk kā divi STEAM jomas pedagogi.

Aktivitāte tiek īstenota Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”, proj.nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. Nr.9.-20.2.2.1/4 ietvaros.

Daugavpils Inovāciju centrs

Tālrn. 29411895

www.facebook.com/daugavpilsinnovationcenter

dic.daugavpils.lv

Publiskā apspriešana par koku ciršanu Medumu pagastā