Starptautiskās apmācības Prāgā

AKTUĀLI

No 4. līdz 7.novembrim Daugavpils novada jaunatnes lietu speciāliste Olesja Ņikitina piedalījās starptautiskās apmācībās “"NE(E)T working - find partners to make your inclusive work more international" Prāgā, kurās piedalījās 7 valstis: Latvija, Itālija, Čehija, Anglija, Slovēnija, Vācija, Francija.  Trīs dienu laikā dažādu organizāciju pārstāvji izstrādāja stratēģiju darbā ar NEET* jauniešiem. Dažādi teorētiski un praktiski uzdevumi deva iespēju sistematizēt un ieviest jaunus darba mehānismus darbā ar jauniešiem, liekot akcentu uz jauniešiem, kuri nav ieinteresēti mācīties, strādāt u.tt. Apzinot situāciju visās pārstāvētajās valstīs, tika secināts, ka darbs ar jaunatni ir attīstās un liela uzmanība ir pievērsta tieši NEET jauniešiem.

Strādājot pie jaunām projektu idejām, Latvijas, Anglijas un Itālijas delegācijas izstrādāja projektu pieteikumu, kurš tiks iesniegts 2020.gada februārī.

*NEET grupas jaunieši – jaunieši, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu.

Tīrs ūdens programmas reģioniem