Starptautiskā dzimtās valodas diena Naujenes pamatskolā

Izglītība

Valoda ir tauta.
Valoda ir dzeja.
Valoda ir vēsture.
Valoda ir zinātne.
Valoda ir cilvēks. 
/Jānis Klīdzējs/

Ik gadu 21. februārī pēc UNESCO iniciatīvas pasaulē atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu. Tās mērķis ir uzsvērt valodu un kultūru daudzveidību, veicināt sabiedrības saliedētību, toleranci un starpkultūru dialogu, kā arī pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas skaistumam un leksikas īpatnībām.

22. februārī Naujenes pamatskolas 5. klases skolēni  piedalījās Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltītajā bibliotekārajā stundā “Mana dzimtā valoda”. Bibliotekāro stundu vadīja Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekārē Aiga SOLDATJONOKA. Bibliotekārē Aiga 5. klases skolēnus iepazīstināja ar seno latviešu valodu, apvidvārdiem, aizguvumiem no citām tautu valodām.

Kopā tika pārrunāta valodas nozīme cilvēka dzīvē. Skolēni guva priekšstatu par latviešu valodas dialektiem, uzzināja, kas ir apvidvārdi, un centās noskaidrot dažu apvidvārdu nozīmi.

Mūsu skolēni uzzināja daudz jauna par latviešu valodu, minēja mīklas un bilžu rēbusus, sprieda par valodas nozīmi ikdienas komunikācijā un pašizpausmē.  Stundas laikā uzmanība bērnu uzmanība tika pievērsta dzimtās valodas saglabāšanai un attīstīšanai. Bibliotekāre uzsvēra, ka to visu var panākt lasot grāmatas, mācoties jaunus vārdus, frāzes, tādējādi paplašinot savu vārdu krājumu. Valodu var pētīt arī lasot tautas dziesmas, spēlējot valodas spēles un rotaļas.

Skolēni atzina, ka šī stunda bija interesanta un izzinoša.

Paldies Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekārei Aigai SOLDATJONOKAI par sadarbību!

Inese Locika, Naujenes pamatsk.5.kl. audzinātāja

Jauniešu panākumi grafikas un tēlniecības konkursā “Dzīve kā košums”