Staro Kalupe Latvijas dzimšanas dienā!

AKTUĀLI

Visu, ko jūti, visu, ko redzi,
Visu, ko nolemts tev zināt,
paņem un iededz, iededz par sveci,
lai citas var aizdedzināt.

/J.Peters/

Godinot un pateicoties par valstisko neatkarību, vēlot daudz laimes, kalupieši ar ziediem, gaismām, krāsām un mūziku, sveica savu zemi Latviju, 102. dzimšanas dienā!  Ar sirdi sajust, ar acīm redzēt, ar ausīm sadzirdēt - tāda bija sajūta iedzīvotājiem Kalupē!

Informāciju sagatavoja: kultūras darba vadītāja Inita Ivdra

Tatjana Jukuma – ar sirdi mūzikā un pedagoģijā