Stādu un košumkrūmu akcija ”Kas vienam lieks, citam prieks!”

AKTUĀLI

Aicinām iedzīvotājus no 02. - 12. maijam piedalīties ziedu stādu un košumkrūmu akcijā: ”Kas vienam lieks, citam prieks!”

Ar ziedu stādiem mainīsimies un dāvināsim viens otram.

Senos dekoratīvo krūmu stādus ziedosim Kalupes parka atjaunošanai: jasmīnus, ceriņus plūškokus, irbenes, grimoņus, spirejas, segliņus, maijrozītes u.c.

 Ziedu stādu un košumkrūmu bode darbosies iestādes darba laikā, Ezeru 13 .

Pieteikties pa tālr. 29764597

Subates pludmales volejbola turnīra 1. posms