Sporta diena Vaboles pamatskolā

Izglītība

Kad mācības ir beigušās un vērtējumi izlikti, Vaboles pamatskolas skolēni 30. maijā relaksējās Sporta dienā. Sporta dienu plānoja un organizēja sporta skolotājs Artūrs Kārkliņš un 8.klase. Sporta diena iesākās ar komandu izveidošanu un katras komandas nosaukuma izdomāšanu. Komandu nosaukumi tika atspoguļoti uz trīs baloniem, kurus visa pasākuma laikā nedrīkstēja saplēst. Komandām tika piešķirta karte ar kontrolpunktu izvietojumiem parkā, kuros bija jāveic konkrēts uzdevums uz laiku.

Kopvērtējumā izvirzījās komanda ar nosaukumu BMW. Pirmo trīs vietu ieguva veicināšanas balviņas.

Sporta diena ir lielisks pasākums skolas mācību gada izskaņā. Tā veicina sadarbības, saliedēšanās prasmes skolēnu starpā, kā arī ir jauks kopā būšanas mirklis pirms vasaras.

2. klases audzinātāja Zita Kizilova

Īpašuma atsavināšanas komisijas sēde