Špoģu vidusskolas skolēni radoši iedzīvojas aizlaiku tēlos pasākumā “Mis & Misters 2023”

Izglītība

Mēs esam tilts pāri mūžībai, kas slejas pāri laika jūrai, kur baudām piedzīvojumus, spēlējamies ar dzīviem noslēpumiem, izvēlamies savas nelaimes, triumfus, sasniegumus, neiedomājamos notikumus, atkal un atkal pārbaudām sevi, mācāmies mīlēt, mīlēt un mīlēt.
/Ričards Bahs "Tilts pār mūžību"/

Kā tilts pāri laikiem un notikumiem Špoģu vidusskolā noritēja skolēnu radošās izpausmes pasākums "Mis & Misters 2023," kura tēma bija "Aizlaiku prizmā". Tradicionāli konkursā piedalījās 9. - 12. klašu mērķtiecīgie, zinātkārie, radošie, atraktīvie skolēni, kas vēlējās izbaudīt sacensību garu, iegūt jaunu pieredzi un pozitīvas emocijas.

Par pasākuma veiksmīgu norisi rūpējās 11.a klases skolēni, kas vairāku mēnešu garumā plānoja konkursus, rakstīja scenāriju, uzrunāja dalībniekus, veidoja dekorācijas, noformēja zāli, organizēja mēģinājumus, uzrunāja sponsorus un žūrijas pārstāvjus.

Organizatoru prasmīgi samontēts video pasākuma sākumā skatītājiem radīja ilūziju par pārvietošanos laikā, stāstīja par Zemes rašanos un atklāja seno civilizāciju raksturīgākās iezīmes.

Bija patīkami vērot, cik radoši katrs dalībnieks spēja pievērsties savas idejas īstenošanai vairāku nedēļu sagatavošanās procesā un jauniešu prasmes uzstāšanās dienā dažādu uzdevumu veikšanā.

Desmit  konkursanti demonstrēja pašu veidotās video vizītkartes, kurās atklāja savu iekšējo skaistumu - savas intereses, sasniegumus stundu un ārpus stundu aktivitātēs, brīvā laika pavadīšanas skaistākos mirkļus un labos darbus. Dejas konkursā skolēni demonstrēja pašu iestudētās dejas, ritma izjūtu un plastiku. Atraktivitāti, intuīciju un izdomu dalībnieki pierādīja konkursā, papildinot ķīniešu izteicienu. Viens no interesantākajiem konkursiem bija demonstrēt savu interpretāciju par vienu no senajām civilizācijām, ar ko atklāja savu atraktivitāti, intelektu, atjautību un aktiermākslas prasmi. Dalībnieki demonstrēja tēlus un varoņus no Senās Ēģiptes, Senās Ķīnas, Senās Grieķijas un Senās Romas.  

Vakara laikā skatītājiem bija iespēja izvēlēties un nobalsot par savu simpātiju. “Skatītāju simpātiju” ieguva 12.a klases skolēni. 

Dalībnieku sniegumu vērtēja kompetenta žūrija, kuras sastāvā bija skolas administrācija un pasākuma sponsori. Pēc žūrijas apspriedes tika paziņoti rezultāti un pasniegtas piemiņas balvas. Šogad skolēni tika nominēti šādās jomās: Mis Grācija, Misters Grācija, Afrodītes smaids, Viedais filozofs, Jautrais Dionīss, Attapīgā Atēna, Līksmā Harita, Mākslinieciskais Poseidons.

Nominācijas Mis un Misters “Aizlaiku prizmā” ieguva 12. a klases skolēni, kas bija rūpīgi pārdomājuši savus priekšnesumus un izvēlēto tēlu motīvu izdzīvoja visos konkursos.

Pasākuma organizatore,11.a klases skolniece,  dalījās iespaidos:  ‘’Mis un Misters’’ ir lielākais pasākums skolā, kura organizēšanā es esmu piedalījusies. Tā ir iespēja skolēniem apgūt jaunus talantus vai prasmes  un pierādīt galvenokārt sev pašam, uz ko esi spējīgs. Man ir liels prieks par dalībniekiem, kuri gatavoja priekšnesumus, nenobijās iziet uz skatuves un uzstājās.  Tāpat gatavošanās šim pasākumam parādīja to, cik atbildīgi cilvēki  izturas pret uzticēto darbu, kas lielākoties tika paveikts bez problēmām.  Es pati atkārtoti pārliecinos par to, ka galvenais ir ideja, kuru, mērķtiecīgi realizējot, var nonākt līdz tādam rezultātam."

Konkursa uzvarētāji, daloties sajūtās, atzīst, ka ir jāiegulda milzīgs sagatavošanās darbs, viņi jutās ļoti satraukti konkursa norises gaitā, centās ieguldīt priekšnesumos daļiņu no sevis, parādīt emocijas un izdarīt to no visas sirds, pateicas visiem konkursa dalībniekiem par uzvaras cienīgu konkurenci. Viņi ir gandarīti un lepni par sasniegtajiem rezultātiem.

Piedalīšanās konkursā veicina skolēnu pašapziņu, vēlmi kļūt labākiem, sasniegt savus mērķus un pārvarēt grūtības, attīsta prasmi piedalīties pasākumos un organizēt tos. Paldies visiem konkursa dalībniekiem, atbalstītājiem un organizētājiem! Labs darbs, kas labi padarīts! Paldies pasākuma sponsoriem: SIA Cirkce K Latvia, A/S “Latgales bekons”, Z/S “Ziediņi”, biedrībai ADVERSUS un z/s "Ūsiņi."

Špoģu vidusskolas skolotāja Iveta Grīne

Virognā izskanēja Meteņdienas pasākums