Špoģu vidusskolas skolēni izjūt Spreideiša pārbaudījumiem bagāto ceļu

Izglītība

…  nekur nav tik labi kā mājās, jo tieši mājās tevi vienmēr gaida un tu esi visvairāk vajadzīgs…

Pateicoties programmai ,,Latvijas skolas soma”, Špoģu vidusskolas 3. un 4. klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt Daugavpils teātra izrādi “Spreideits”, kas iestudēta pēc Annas Brigaderes pasaku lugas motīviem.  Izrādi īpašu padarīja tas, ka šo tik labi zināmo lugu skolēni varēja noskatīties latgaliešu valodā. Izrādes sižetus caurvija latgaliešiem raksturīgais sirds siltums un dzīvesprieks.

Savos izvērtējumos skolēni priecājās par krāšņajām dekorācijām, skatuves tērpiem, lielisko aktieru spēli un muzikālo pavadījumu. 4. klases skolēni izrādes analizēšanā izmantoja mācīto vizuālās mākslas stundās. Turklāt 3. klases skolēni gūtos iespaidus pārrunāja teātra pulciņa un latgaliešu valodas pulciņa nodarbībās. Šī izrāde aktualizēja to, ka ar laipnību un drosmīgu sirdi var pārvarēt visus pārbaudījumus.  Daudziem bērniem šis motīvs palīdzēs gatavoties gada noslēguma pārbaudes darbiem. Skolēni redzēja un izjuta, kā Sprīdītis izgāja pārbaudījumiem bagāto ceļu, lai nonāktu pie savas atziņas, ka nekur nav tik labi kā mājas.

Špoģu vidusskolas skolotājas Marija Umbraško un Ārija Mihailova

Kalupiešu krēsls laiku lokos