Špoģu vidusskolas skolēni iepazīst Skrindu dzimtas muzeju

Izglītība

Špoģu vidusskolas skolēni programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros apmeklēja Skrindu dzimtas muzeju Vabolē, kurš iekārtots vienā no 19.gs. sākumā celtajām grāfa Boļeslava Zīberga- Plātera muižas ēkām, un piedalījās muzejpedagoģiskajās nodarbībās "Maizes ceļš" un "Grafikas iespieddarbi".

Muzeja vadītāja iepazīstināja skolēnus ar vēstures materiāliem, kas glabājas Skrindu dzimtas muzejā, tika stāstīts par pirmajiem tautas atmodas darbiniekiem brāļiem Skrindām - Benediktu, Kazimiru un Antonu, viņu ieguldījumu savas tautas izglītošanā un sniegumu Latgales kultūrvēsturē un Latvijas valstiskuma izveidē. Skolēni uzzināja par vienu no nozīmīgākajiem darbības virzieniem - laikrakstu „Drywa”, guva iespēju redzēt kā laikraksts izskatījās pirms 100 gadiem.

Nodarbība "Maizes ceļš" palīdzēja izprast, kas ir maize, kā tā top, kāda ir tās vērtība un nozīme cilvēka dzīvē. Nodarbība sniedza ieskatu par to, cik darba bija jāiegulda, lai maize nonāktu uz saimes galda. Interesanti bija uzzināt par maizes cepšanas tradīcijām Latgalē. Rudzu maize latvietim simbolizē mājas. Muzejā mājas sajūtu varēja izbaudīt nodarbības noslēgumā, garšojot svaigi ceptu maizi ar medu un tēju. Pēc muzeja eksponātu apskates skolēni devās uz nodarbību "Grafikas iespieddarbi". Nodarbības laikā skolēni apguva iespieddarbu tehniku, veidojot nospiedumu no klišejas uz skolas sarūpētajiem T - krekliem ar skolas karoga emblēmu.

Jānis Briška

Kultūras pasākumu plāns janvārī