Špoģu vidusskolas pirmklasnieki svin simts dienas skolā

Izglītība

“Mūsos katrā brīnums mīt,
Jāmāk tikai saskatīt.
Nāc un piebiedrojies mums!
Palīdzēsim ieraudzīt!”

Vēl pavisam nesen 1. klases skolēni vēra skolas durvis, lai soļotu pretī jaunām zināšanām, taču ir pagājušas jau simts dienas skolā. Tas ir laika posms, kad skolēni apgūst skolas ikdienas ritmu, mācās draudzēties, mācīties un sadarboties. Šajā laikā ir apgūta visu burtu rakstība, pilnveidota lasītprasme un apgūti skaitļošanas pamati un pirmās dziesmas. Pirmklasnieki šajās simts dienās kļuvuši par draudzīgu kolektīvu, sapratuši, ko nozīmē būt par skolēnu Špoģu vidusskolā.

Uz saviem svētkiem pirmklasnieki bija aicinājuši sākumskolas skolēnus un skolotājus. Pirmā klase bija sagatavojusi interesantus un radošus priekšnesumus ar dziedāšanu latviešu un angļu valodā. Mazajiem skolēniem bija jāveic dažādi pārbaudījumi improvizētās mācību stundās. Starp improvizētajām stundām skanēja mācību priekšmetam atbilstošas dziesmas. Klātesošie varēja vērot draudzīgus, atklātus, ieinteresētus skolēnus.

 Mazos gaviļniekus sveica sākumskolas 2., 3., un 4. klases skolēni, skolotāji un skolas vadība.

Pēc visu uzdevumu veikšanas pirmklasnieki saņēma no klases audzinātājas saldo dāvanu -lielu un skaistu torti ar uzrakstu “100 dienas 1.klasē” un visi draudzīgi devās cienāties ar tēju un svētku torti.

Svētki bija izdevušies lieliski!

Paldies mūzikas skolotājai Gunai par sagatavotiem priekšnesumiem! Gribas novēlēt, lai pirmklasnieki arī turpmāk mācās ar tādu degsmi, prieku un enerģiju!

1.a klases audzinātāja N.Šaršune

Notiks starptautisks konkurss „Naujene WIND 2023”