Špoģu vidusskolas mazpulcēni Latvijas Mazpulku rudens forumā Līvānos

Izglītība

Rudens ir viens no košākajiem gadalaikiem dabā – te sastopam vēl aizgājušās vasaras elpu, priecājamies par augļiem un novērtējam gada ražu. Arī mazpulcēni rudenī  vērtē savu ražu, viņu padarītais darbs tiek izvērtēts rudens darbu skatē.

20.oktobrī Līvānos norisinājās Latvijas Mazpulku rudens forums “Mazpulki Latvijas lauku attīstībai.”

Forums iesākās ar tirdziņu Līvānu kultūras centrā, kur mazpulcēni pārdeva savus un savas ģimenes ražojumus: rokdarbus, ārstniecības augu tējas, sēklas, stādus, ogas un dažādus gardumus. Iegādājoties mazpulku pārdotās preces, cilvēki atbalstīja viņu padarīto darbu un talantus. 755.Špoģu mazpulka dalībnieks Lauris Škapars pārdeva ģimenes lasītās purva dzērvenes un izaudzētus krāšņus krizantēmu stādus, viņa produkcija izpelnījās apkārtējo atzinību.

Lai bērni aktīvi darbotos mazpulkā, ļoti svarīgs ir ģimenes atbalsts, tāpēc pasākums iesākās ar mazpulku ģimeņu godināšanu. Katrs mazpulks cildināšanai izvirzīja vienu ģimeni. No Špoģu mazpulka tika izvirzīta Arinas un Jāņa Zdanovsku ģimene  par vairāku gadu garumā sniegto atbalstu, līdzdalību un nesavtīgu iesaistīšanos mazpulcēnu pasākumos.

Svarīgākais brīdis forumā bija projektu darbu aizstāvēšana. Ruslana Zdanovska (10.a klase) šogad izstrādāja un aizstāvēja projektu “Dārzeņu sojas popularizēšana un ieviešana Latvijā”. Sadarbībā ar Dārzkopības institūtu, mazpulki pavasarī saņēma dārzeņu sojas sēklas, audzēja un pētīja to augšanu Latvijas klimatiskajos apstākļos.

Ieva Rubika (4.a klase) ļoti čakli strādāja pie projekta “Krāsainās bietes”, tas bija pētījuma projekts jaunākajiem mazpulcēniem. Vasarā pacietīgi strādājot, Ieva izaudzēja un rudenī novāca bagātīgu baltu, dzeltenu un raibu biešu ražu.

Mazpulcēnu komanda izstrādāja kopīgu radošo darbu projektu - Interjera elements “Gadalaiki,” kuru atzinīgi novērtēja žūrijas komisija. Darbu aizstāvēja Evelīna Dimpere (6.a klase) un Ruslana Zdanovska (10.klase).

Aizstāvot savus darbus projektu forumā, Špoģu mazpulcēni ieguva I pakāpes zaļo sertifikātu, kas ir svarīgs priekšnoteikums Latvijas Mazpulku Goda nominācijas iegūšanai.

Rudens forumā mazpulcēni, skolotāji un vecāki piedalījās radošajās darbnīcās, kur mācījās un pilnveidoja dažādas prasmes, guva ieskatu un idejas turpmākajam darbam. Gribētos, lai mazpulcēnos vienmēr paliek centības un radošuma dzirkstelīte, kas viņos mīt, lai prieks un gandarījums par padarīto, dod spēku jauniem darbiem.

KONTAKTU PLATFORMA: vieta, kur satikt biznesa partnerus