Špoģu Mūzikas un mākslas skolas jauno mākslinieku panākumi

AKTUĀLI

24. aprīlī Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā skola rīkoja vizuālās mākslas konkursu “Putni etno, folk un tautas mūzikas skaņdarbos”.

Konkursa mērķis bija rosināt dalībniekus radoši izpausties un attīstīt sevi caur vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izteiksmes līdzekļiem, ieklausoties latviešu tautas mūzikas skaņdarbos, etno un folk ritmos.

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas skolēni bija čakli šī konkursa dalībnieki. Viņu gleznojumos, zīmējumos un kolāžās tika attēloti dažādu skaņdarbu tēli- putni: gailītis, kas dodas modināt ciema meitas, dzenītis ar  raibiem svārkiem, kam skrodera nevajag, piekūns, kas skrien debesīs, pūcīte, kas uz cīruļa kāzām ieradās neaicināta,  lakstīgala, kas dzied skaisti Rīgas torņa galiņā, žagata, kurai gara aste, tāpēc slotiņas nevajag.

Liels prieks par mūsu skolēnu veikumu, ko arī atzinīgi novērtēja konkursa žūrija. Maksims Ivanovs (skolotāja Vita Kāpostiņa- Tuče) ieguva 1. vietu kolāžas tehnikā, Anastasija Vasiļjeva (skolotāja Vita Kāpostiņa- Tuče)  ieguva 2.vietu grafikas tehnikā, Oļesja Klementjeva (skolotāja Vita Kāpostiņa- Tuče) ieguva atzinību grafikas tehnikā.

Sveicam un lepojamies par skolēnu sasniegumiem!

Vēl līdz 3. maijam var pieteikties mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju apguvei