Špoģu Mūzikas un mākslas skola uzsāk izglītojamo uzņemšanu 2023./2024. mācību gadam

AKTUĀLI

Skola piedāvā izglītojamajiem mācības šādās profesionālās ievirzes programmās:

Špoģos:

 • Vizuāli plastiskā māksla no 7 gadu vecuma;
 • Klavierspēle no 7 gadu vecuma;
 • Akordeona spēle no 7 gadu vecuma;
 • Kokles spēle no 7 gadu vecuma;
 • Vokālās mūzikas – kora klase no 7 gadu vecuma.

Kalupes mācību punktā:

 • Vizuāli plastiskā māksla no 7 gadu vecuma;
 • Klavierspēle no 7 gadu vecuma;
 • Akordeona spēle no 7 gadu vecuma.

Vaboles mācību punktā:

 • Vizuāli plastiskā māksla no 7 gadu vecuma.

Kalkūnes mācību punktā:

 • Vizuāli plastiskā māksla no 7 gadu vecuma;
 • Klavierspēle no 7 gadu vecuma;
 • Akordeona spēle no 7 gadu vecuma.

Iesniedzamie dokumenti:

Papildus informācija pa tālruni 654 52 306, mob. tālruni 264 14 622 vai skolas e-pastu: spogimms@viski.lv.

Radošas nodarbības jauniešiem