Špoģu Mūzikas un mākslas skola uzsāk audzēkņu uzņemšanu

AKTUĀLI

Špoģu Mūzikas un mākslas skola uzsāk audzēkņu uzņemšanu 2018./2019.mācību gadam.

Skola piedāvā bērniem mācības sekojošās programmās:

Špoģos:

-Vizuāli plastiskās mākslas klasē no 7 – 9 gadu vecuma;

-Klavierspēles klasē no 6 – 8 gadu vecuma;

-Akordeona spēles klasē no 8 – 10 gadu vecuma;

-Kokles spēles klasē no 8 – 10 gadu vecuma;

-Vokālās mūzikas kora klasē no 6 – 8 gadu vecuma;

Kalupes mācību punktā:

- Vizuāli plastiskās mākslas klasē no 7 – 9 gadu vecuma;

- Klavierspēles klasē no 6 – 8 gadu vecuma;

- Akordeona spēles klasē no 8 – 10 gadu vecuma;

Vaboles mācību punktā:

- Vizuāli plastiskās mākslas klasē no 7 – 9 gadu vecuma;

Kalkūnes mācību punktā:

- Vizuāli plastiskās mākslas klasē no 7 – 9 gadu vecuma;

- Klavierspēles klasē no 6 – 8 gadu vecuma;

- Akordeona spēles klasē no 8 – 10 gadu vecuma;

Papildus informāciju var saņemt:

pa tālruni 654 52306, mob. tālruni 26414622 vai personīgi Špoģu Mūzikas un mākslas skolā – 2. stāvā 12. kabinetā pie skolas administrācijas.

 

Novada skolas jaunajā mācību cēlienā iesoļo pārliecinoši