Špoģu Mūzikas un mākslas skolā notikuši izglītības programmu apguves noslēguma pārbaudījumi

AKTUĀLI

Laikā no 20.–27.maijam Špoģu Mūzikas un mākslas skolā norisinājās audzēkņu profesionālās ievirzes izglītības programmu apgūšanas noslēguma pārbaudījumi. Šis mācību gads bija bagāts ar izaicinājumiem. Attālināti noteiktā izglītības procesa laikā pedagogi sniedza audzēkņiem maksimālu atbalstu, taču  apgūstot muzikālos skaņdarbus un  veidojot mākslas darbus audzēkņiem bija jāpielieto savas zināšanas un prasmes patstāvīgi. Noslēguma darbu pieņemšanas komisija atzina, ka mūsu bērni prot patstāvīgi radoši darboties un būt atbildīgi. Neskatoties uz grūtībām attālinātajā mācību procesā, īpaši pārsteidza vizuāli plastiskās mākslas klases absolventi, par ko esam lepni un vēlamies ar bērnu darbiem iepazīstināt plašāku auditoriju.

Darbi tika veikti dažādās  tehnikās un mākslas veidos, kā rezultātā tapa jauni mākslas objekti glezniecībā, zīmēšanā, multimedijos, grafikā, stikla apgleznošanā, skulptūru veidošanā kā arī tapa jauna kolekcija modes skatei.

Modes skates kolekcija veltīta tēmai “Kosmoss. Planētas. Visums”. Autori, kuri veidoja šo kolekciju, mācību laikā vairākkārt piedalījās skolas rīkotajā starptautiskajā netradicionālās modes skatē - konkursā. Autoriem radās ideja patstāvīgi izveidot savu kolekciju, kas veltīta gaidāmās netradicionālās modes skates - konkursa tēmai. Visa kolekcija ir izpildīta vienā stilā, taču katrs tērps ir individuāls. Pēc autoru domām tā izskatīsies cilvēki pēc 500 gadiem. Tā kā Covid-19 pandēmijas dēļ nebija iespējas veidot skati klātienē, tika nolemts organizēt profesionālu foto sesiju, kurai tika atrasts atbilstošs interjers. Tādējādi mūsu netradicionālās modes skates - konkurss tomēr notika.

 

Foto: Olga Kuzmina

Emociju kalendārs 2022. gadam. Autore savā darbā pievērsās cilvēka seju attēlojumam, izmantojot līniju kā galveno izteiksmes līdzekli. Līnija- pārtraukta, nepārtraukta, spirālveida, vijīga, lauzta- darbā ataino dažādus emocionālos stāvokļus, ko papildina melnbalto laukumu risinājumi. Ar rokām mašīndūrienā izšūtās līnijas piesaista skatītāja uzmanību ar savu raksturu, precīzumu, noteiktību.

Autore sava darba anotācijā raksta, ka šoreiz izvēlējusies  melnbalto krāsu risinājumu, bet domā, ka tikpat labi varētu arī “paspēlēties” ar citiem krāsu toņiem un atzīst, ka šis darbs viņai devis lielu pārliecību par sevi un savām spējām.

 

Suns - labākais draugs. Darba autores dzīvē pirms trim gadiem ir ienācis kucēns, kas kļuva par viņas labāko draugu un, protams, par diplomdarba iedvesmas avotu. Viņa dzīvnieka portretu attēloja puantilisma stilā, gleznojot uz audekla ar ausu kociņiem un akrila krāsām.

Autore par savu darbu raksta,  ka daudz palīdzējusi ir četrkājainā drauga vērošana jau no kucēna laikiem, jo bija iepazīts viņa raksturs, viņa uzticība, draudzīgums. Vairāk laika un pacietības, gleznojot dzīvnieka portretu, vajadzēja, lai uzjauktu nepieciešamos krāsu toņus un tos uznestu uz audekla. Autore uzskata, ka darbošanās pie diplomdarba izveides deva iespēju vairāk  attīstīt  savas spējas, iegūt jaunas prasmes un iemaņas.

Animācijas filma "ŠPOĢU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA. SKOLAS LAIKI.". Autore savu diplomdarbu ir izveidojusi kā animācijas filmiņu "ŠPOĢU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA. SKOLAS LAIKI.". Skatītājam tiek nodoti skaistie un brīnišķīģie mirkļi šajā skolā, attēlojot nelielās epizodēs spilgtākās un interesantākās nodarbības, kas viņai ir palikušas atmiņā, piemēram, gleznojusi ziedus, ainavas, veidojusi no māla, piedalījusies  modes skatē, un vēl daudz, daudz citu interesantu lietu.

Lai izveidotu visus objektus un personāžus animācijai, bija nepieciešams vairāk kā 21 paciņa plastilīna. Lai izveidotu plūstošus animācijas kadrus, tika safotografētas vairāk kā tūkstoš bildes, kuras, apstrādājot  ar speciālās datorprogrammas palīdzību, tika  izveidota iecerētā animācijas filmiņa.

Pateicamies visiem 2020./2021. m.g. mūsu skolas absolventiem par lielu izturību, pacietību un ieguldīto darbu, gatavojoties noslēguma pārbaudījumiem. Vislielākais paldies pedagogiem par sniegto atbalstu radošo darbu veidošanā.

 

Vakcinētiem cilvēkiem jūnijā būs plašākas iespējas pulcēties