Špoģu Mūzikas un mākslas skola aicina uz klūgu pīšanas nodarbībām

AKTUĀLI

Špoģu Mūzikas un mākslas skola aicina visus interesentus uz nodarbībām lietišķās mākslas studija "Pūpoli". Studijas dalībniekiem ir iespēja iegūt zināšanas un prasmes klūgu pīšanā, kļūt par amata meistaru klūgu pīšanā, kā arī piedalīties dažādos novada, valsts un starptautiska mēroga kultūras pasākumos. Nodarbības notiek amata meistara Viktora Kuhaļska vadībā Špoģos (Špoģu Mūzikas un mākslas skolā) un Naujenē (Naujenes Novadpētniecības muzejā) pēc noteikta grafika.
Lietišķās mākslas studijas nodarbības ir bez maksas.

Papildus informāciju var saņemt:
pa tālruni 654 52306, mob.tālruni 26414622
vai personīgi Špoģu Mūzikas un mākslas skolā –
2.stāvā 12.kabinetā pie skolas administrācijas.

Par Latvijas čempioni vesera mešanā kļuva Regīna Aņisjko